[Column] Frank Waals: Debating the issues
14-07-2016 16:38:00 | Hits: 5274 | columnist: Frank Waals | Tags:

Hillary Clinton en Donald Trump hebben ieder zo hun eigen opvattingen over verschillende zaken die zowel Amerika aangaan als de landen waarmee wordt samengewerkt of gevochten. De drie belangrijkste punten waarop in dit verkiezingsjaar wordt ingezet, zijn de wet en regelgeving rondom wapenbezit, de onvrede onder zogenoemde ‘minderheden’ als donkere mensen en homo’s en de benoeming van een nieuwe rechter in de Surpreme Court, oftewel het hooggerechtshof. Negen rechters die voor het leven worden benoemd hebben daar veel invloed op dat wat de president het volk, in bijvoorbeeld The State of the Union (Troonrede), moet vertellen. Met het overlijden van één van die rechters, de 79 jarige Antoin Scalia in februari, moet er nu een vervanger worden gezocht waarvoor huidig president Barack Obama vanuit zijn functie iemand zal voordragen. Zijn opvolger krijgt daar vanaf 2017 veel mee te maken. 

Het Witte Huis kan niet zonder het hooggerechtshof en andersom, maar toch proberen beide presidentskandidaten een zo duidelijk mogelijk verkiezingsprogramma op tafel te leggen waarmee, in veelal ferme taal, de stemgerechtigden moeten worden overtuigd. De publieke opinie over Hillary Clinton is dat ze twee gezichten heeft en in office niet daadwerkelijk alles zal gaan uitvoeren zoals ze het nu in tv-interviews presenteert. Bovendien staan veel van haar opvattingen haaks op uitspraken die ze in het verleden deed. Over Trump zegt men dat hij nauwelijks een behoorlijke campagne kan voeren of een partijprogramma opstellen en meer de onervaren clown uithangt dan een man met een rechtlijnige visie. Toch zal Amerika moeten kiezen tussen één van hen. Dit zijn (een groot deel) van hun aangekondigde wapenfeiten. 

CLINTON: Geld bij verkiezingen

Hillary wil er als president werk van maken niet alles tijdens verkiezingscampagnes meer om geld te laten draaien. Hoewel ze er nu noodgedwongen ook aan meedoet, moet het in de toekomst weer echt om de stem van de burger gaan en niet om de kandidaat die met het meeste geld het grootst aantal reclamespotjes in de media kan inkopen.

Clinton: ‘De wet rondom Citizens United, waarbij men het uitgegeven geld door organisaties aan verkiezingscampagnes continu kan reguleren, moet van de baan. We moeten de stroom van geheim, onverklaarbaar geld dat onze verkiezingen vervalst beëindigen. President worden moet kunnen via een democratisch systeem en niet middels het duurste toegangskaartje.’

TRUMP: Betalen voor de muur

Het leek aanvankelijk te gek voor woorden en eigenlijk is dat het nog steeds, maar Trump heeft nog steeds serieuze plannen een muur te bouwen over de gehele Amerikaans-Mexicaanse grens. Daar waar nu nog grasvelden, slecht onderhouden hekken of slootjes de oversteek naar de V.S. mogelijk maakt, moet in de toekomst een metershoge Trump Wall herrijzen die nog het meest herinneringen oproept aan de Berlijns muur. Deze viel, geheel in de tijdsgeest, echter al in 1989. Trump zegt de Mexicanen voor de muur te willen laten betalen door onder anderen de kosten voor (tijdelijke) visums te verhogen. De zogenoemde Border Crossing Cards die hier deel van uit maken kosten jaarlijks meer dan een miljoen dollar.

Trump: ‘Dat kan de muur voor een deel bekostigen. Immigratie is een voorrecht, geen recht. De Verenigde staten heeft vier keer meer immigranten opgenomen dan welk land ook ter wereld en de Mexicanen spannen daarbij de kroon. Het geld dat ze hier zwart verdienen, zo’n 24 miljard dollar per jaar, gaat linea recta naar families in Mexico en de kosten die wij maken om alle criminele burgers te berechten en op te sluiten komt op ons conto. Het is tijd geworden voor Mexico om eens wat terug te doen middels de bekostiging van deze muur. Eenmalig 5 tot 10 miljard dollar uitgeven tegenover jaarlijks 24 miljard ontvangen moet toch te doen zijn.’

CLINTON: Wapenbezit

Ongeveer 33.000 Amerikanen worden jaarlijks gedood door een kogel. Volgens Clinton onacceptabel en een schande voor haar natie. Op haar weg naar betere tijden zet Hillary in op het onderzoeken van incidenten uit het verleden bij wapenbezitters middels regelmatigere en strengere antecentenonderzoeken. Dealers en fabrikanten moeten makkelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongelukken en geweren moeten niet zomaar voor iedereen beschikbaar kunnen zijn. Terroristen, binnenlandse misbruikers, andere gewelddadige criminelen en ernstig geesteszieken moet het verboden worden ooit nog maar in de buurt van een wapen te komen.

Clinton: ‘We moeten af van de Charleston Uitvlucht. Deze maas in de wet maakt het mogelijk tot verkoop van een pistool over te gaan, wanneer een uitgebreide achtergrondcontrole niet binnen drie dagen is afgerond. De Charleston shooter kon op deze manier, ondanks zijn strafblad, toch gewoon een wapen kopen.’ 

TRUMP: Second Amendement Rights

The second Amendement van de grondwet is duidelijk en dat zegt dat men het recht heeft een wapen te kopen en bij zich te dragen. Ik ga daar niet aan toornen, die wet blijft zoals hij is, punt!’, aldus Trump. ‘Het hebben van wapens is er puur zodat we onze gezinnen en onszelf kunnen verdedigen, zo simpel is het. Het beschermen van onze vrijheden wil ik doen door criminelen serieuzer te gaan straffen. Onder Obama kregen drugsdealers en bendeleden vaak alleen een tik op de vingers en dat was het dan. Een andere belangrijke manier om de misdaad te bestrijden is het pistooleigenaren toestaan zichzelf te verdedigen. Politie en handhaving doet geweldig werk maar deze dienders kunnen niet altijd en overal aanwezig zijn. Het is bijvoorbeeld ook daarom dat ook ik een wapenvergunning heb en m’n pistool verborgen bij me draag als ik dat nodig acht. Jezelf verdedigen stopt namelijk niet aan het einde van je oprijlaan.’

Het gaat volgens Trump om gezond verstand. Met een wapen op zak kun je je eigen veiligheid waarborgen. De vele aanslagen door individuen, zoals de schietpartij in gayclub Pulse in Orlando en de moord op vijf agenten in Dallas, zijn volgens Donald niet het werk van moordenaars maar van geestelijk zieken. ‘We moeten programma’s opstarten om deze mensen op tijd te kunnen helpen, nog voordat ze hun vreselijke daden kunnen uitvoeren.’

CLINTON: Klimaatverandering

‘Door schone energie te gebruiken moet Amerika weer de absolute supermacht worden die het eigenlijk allang hoort te zijn in de 21e eeuw’, zo zegt Hillary. ‘Ik stel het mezelf als doel om vijfhonderd miljoen zonnepanelen te installeren die daarmee voldoende energie kunnen genereren om elk huis in het land te kunnen bedienen. We kunnen hiermee snijden in de energieverspilling in woningen, scholen en ziekenhuizen en het olieverbruik in Amerika met een derde verminderen. Ik zal de wereld ook blijven sturen in een richting waarin de uitstoot van broeikasgassen verder omlaag gaat. Binnen nu en tien jaar moet dit in totaal dertig procent lager zijn dan wat het was in 2005.’ 

TRUMP: Prioriteiten met betrekking tot immigratie

Een volk zonder grenzen is geen natie: we moet een muur aan de zuidelijke grens van het land gebouwd worden. Een volk zonder wetten is geen natie: wetten die zijn aangenomen moeten worden nageleefd. Een volk dat zijn eigen burgers niet dient is geen natie: elk immigratieplan moet de banen, lonen en veiligheid van alle Amerikanen kunnen verbeteren. Drie punten die Trump aanstipt in zijn voorgestelde immigratiebeleid.

‘Een verkeerd huidig beleid en rampzalige handelsverdragen hebben ervoor gezorgd dat we eigenhandig onze middenklasse hebben vernietigd. Bijna 40% van de zwarte tieners en 30% van de Latijns-Amerikaanse tieners is werkloos. De instroom van buitenlandse werknemers zorgt ervoor dat deze cijfers nauwelijks kunnen worden teruggedrongen. Elk jaar staan twee miljoen nieuwe immigranten, gastarbeiders en vluchtelingen de groei van onze eigen burgers in de weg. Ik wil de normen voor toelating van asielzoekers verhogen en voordat er green cards worden uitgereikt aan nieuwe, buitenlandse werkgevers, moet de werkgever een pauze inlassen waarin ze werkloze allochtone en autochtone burgers die al in Amerika wonen aannemen.’

CLINTON: immigratie en racisme

Clinton gaat het immigratiebeleid uitvoerig hervormen en wil een pad creëren waarin een Amerikaans burgerschap eenvoudiger behaald kan worden, families bij elkaar kunnen blijven en miljoenen werknemers aan het werk kunnen. Niet alleen de naturalisatie zelf maar ook de ondersteuning in de periode daarna verdient extra aandacht. Immigranten mogen ook niet meer worden opgesloten in een daarvoor opgezet asielzoekerscentrum.

Met het oog op de problematiek tussen blanke politieagenten en zwarte families waarvan leden zijn neergeschoten zegt Clinton: ‘Meer dan een halve eeuw nadat Martin Luther King zijn droom voor een gelijk Amerika uitsprak is de strijd tegen racisme verre van gestreden. Afro-Amerikaanse mannen maken nog steeds meer kans om te worden aangehouden of te worden gefouilleerd en krijgen langere gevangenisstraffen dan blanke mannen die schuldig worden bevonden aan dezelfde feiten. Als president zal ik investeren in de handhaving en intensivering van scholingsprogramma’s over deze kwestie. Ook de LGBT community kan op mijn steun en inzet rekenen. Mannen en vrouwen kunnen inmiddels met het gelijke geslacht trouwen maar discriminatie is nog altijd aan de orde van de dag. Mijn regering zal er beter op toezien gegevens van slachtoffers en daders van misdrijven in kaart te brengen.’ 

TRUMP: Hervorming handelsverdrag met China

In januari 2000 beloofde Bill Clinton handelspartner China toe te laten tot de World Trade Organization (WTO) om zodoende Amerikaanse producten gemakkelijker de Chinese markt op te krijgen. Trump is teleurgesteld over de periode volgend op deze toetreding, aangezien de afgelopen zestien jaar maar liefst 50.000 Amerikaanse fabrieken hun deuren moesten sluiten met tientallen miljoenen verloren banen tot gevolg.

Trump: ‘Amerika heeft zijn markten volledig opengesteld voor China maar dat land heeft daar niet voldoende op geantwoord door hetzelfde te doen. Ik zal China terugroepen naar de onderhandelingstafel en fel reageren op gemanipuleerde koerswijzigingen. Daarnaast zal ik de Amerikaanse vindingrijkheid bewaken door intellectuele eigendomsrechten te handhaven en te stoppen met gedwongen openbaring van onze technologie als voorwaarde voor toegang tot de Chinese markt.’

Er zullen volgens Trump weer meer producten in Amerika gemaakt gaan worden omdat de vennootschapsbelasting omlaag gaat naar 15%. Bovendien is hij voornemens het Amerikaanse leger ‘op gepaste wijze’ in te zetten in het Oosten en de Zuid-Chinese Zee om daarmee een signaal af te geven dat Amerika terug is aan de top van de zakenwereld.

CLINTON: Gezondheidszorg

Gezondheidzorg moet volgens Hillary betaalbaar zijn en dit kan worden bevorderd door de zogenaamde out-of-pocket kosten flink te vertragen. Farmaceutische bedrijven mogen medicijnen niet verhogen uit winstbejag maar enkel wanneer dit nodig is om extra te investeren in onderzoek. Vrouwen moeten voorbehoedsmiddelen en veilige, legale abortus makkelijk vergoed kunnen krijgen, de investering naar HIV en AIDS-onderzoek gaat omhoog, de behandeling voor mensen die leven met deze twee virussen moet betaalbaarder worden en er moet een hervorming plaatsvinden in wetten en beleid rondom discriminatie op basis van de HIV-status. Voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en het ondersteunen van patiënten met deze ziekte moet jaarlijks twee miljoen dollar worden vrijgemaakt. Senioren dienen minder te gaan betalen voor geneesmiddelen aangezien zij vaak minder te besteden hebben en weduwen of arbeidskrachten die tijdelijk niet kunnen werken omdat zij moeten zorgen voor een ziek kind of familielid moeten recht hebben op een sociale uitkering. 

TRUMP: Hervorming van de gezondheidszorg

Volgens Trump heeft het Amerikaanse volk sinds 2010 te lijden onder de grote economische last die ObamaCare teweeg heeft gebracht. Deze wetgeving, volgens Donald aangenomen middels partijdige stemmen in het Witte Huis en de Senaat en ondertekend door de meest verdeelde en partijdige president in de Amerikaanse geschiedenis, is logischerwijs uitgelopen op een fiasco. Websites die niet werken, minder distributie in de zorg, hogere premies en minder keuzes door minder concurrentie.

Trump: ‘Op de eerste dag van de Trump Administration zal ik het congres vragen ObamaCare per direct stop te zetten en zo snel mogelijk hervormingen door te voeren waarmee de vrije markt in de zorg weer gegarandeerd kan worden. Ook kunnen we zorgkosten verlichten door niet meer zomaar elke illegale immigrant gezondheidszorg aan te bieden. Dit kost ons namelijk elf miljard per jaar. 

CLINTON: Seksueel geweld en strafrecht

Via een nieuw op te zetten onderwijsprogramma op scholen en het speciaal onderwijs wilt Clinton erop toezien dat slachtoffers van seksueel geweld of intimidatie daartoe worden gehoord, geholpen en zelf ook meehelpen aan de bewustwording van de aanwezigheid van dit gegeven. Slachtoffers moeten een eerlijker proces krijgen, waarbij verhalen echt worden gehoord en niet slechts voor kennisgeving worden aangenomen. In het strafrecht algemeen moet het tijdperk van massale opsluiting nu eindelijk voorbij zijn. Hoewel Amerika minder dan vijf procent van de totale wereldbevolking huisvest, beschikt het wel over bijna vijfentwintig procent van de totale bevolking in gevangenissen.

Clinton: ‘Er moeten meer minimum straffen komen en minder gevangenissen. Ik stimuleer slimme strategieën, zoals body-camera’s bij agenten, het einde van racistische profileringen en ex-gedetineerden moeten geholpen worden een succesvolle terugkeer te maken in de maatschappij.’

TRUMP: Wijziging belastingtarieven

Te weinig Amerikanen werken, te veel banen zijn naar het buitenland ‘verhuisd’ en een te groot aantal middenklasse gezinnen kan niet meer rondkomen. Trump’s nieuwe belastingplan moet de mensen nieuwe kansen bieden. Zo wil hij een belastingverlaging doorvoeren voor mensen met een gemiddeld inkomen, de jaarlijkse aangifte vereenvoudigen zodat mensen beter doorhebben waar ze geld kunnen overhouden en meer banen creëren om mensen kapitaalkrachtiger te maken. In cijfers ziet dit er als volgt uit: ben je alleenstaand en verdien je minder dan 25.000 dollar of getrouwd met een gezamenlijk inkomen van minder dan 50.000 dollar, dan betaal je geen inkomstenbelasting meer.

CLINTON: Verslaving, autisme en gehandicaptenzorg

Hillary belooft mensen die te kampen hebben met een verslaving de mogelijkheid te bieden een waardige en respectvolle behandeling te ondergaan, inclusief rehabilitatie en support na het beëindigen van het traject. Ook is ze voornemens een drugs-preventieprogramma voor jongeren op te starten en gevangenen die zijn veroordeeld voor geweldloze drugsdelicten vanuit hun cel te helpen revalideren. Een ander punt is aangeboren aandoeningen. Middels een landelijke screening wil Clinton vroegtijdig autisme opsporen bij kinderen, met name bij die uit achtergestelde gezinnen. Bij mensen die de diagnose toch krijgen gaat Hillary zich sterk maken de verschillende staten te bewegen de kosten van de behandeling hiervoor te dekken, zowel bij particuliere als landelijke verzekeringsmaatschappijen.

'Volwassenen met autisme moeten worden ondersteund in de zoektocht naar werk of het volgen van een studie. Mensen met een handicap moeten geholpen worden in het vinden van zinvol werk en miljoenen gezinnen die zorgen voor oudere familieleden of naasten met een chronische ziekte of handicap mogen in de toekomst minder belasting gaan betalen.’ 

TRUMP: Verbetering veteranenzorg

Meer dan 300.000 veteranen wachten al te lang op goede zorg en met Trump’s stappenplan moet hier snel een einde aan komen. Alle 300.000 mannen en vrouwen moeten voortaan gevrijwaard worden van bureaucratische rompslomp en direct toegang hebben tot de juiste behandelingen. Zowel fysiek als aan ‘onzichtbare wonden’, zoals psychisch letsel na terugkomst van een oorlogsmissie.

Trump: ‘Mensen die in dienst zijn geweest lopen vijf keer meer kans op het ontwikkelen van een depressie dan gewone burgers. Er moet meer geld vrijkomen om deze mensen te ondersteunen. Ook moeten ze beter begeleid worden in het zoeken naar een negen tot vijf baan wanneer ze niet meer op missie gaan en we gaan het makkelijker maken deze mensen een lening te laten afsluiten bij de bank. Veteranen van deze generatie hebben weer andere behoeften dan hun ouders en grootouders, zoals meer ziekenhuizen in groene gebieden en meer ondersteuning van vrouwen voor andere vrouwen die uit dienst komen. Deze groep groeit namelijk nog steeds.’

Frank Waals is journalist en programmamaker.

www.twitter.com/frankwaals

Zijn boeken bestel je hier.

 

Lees van Frank ook:

14-06-2016 | Frank Waals: Beschoten campagnes
17-05-2016 | Frank Waals: Waarom de koning geen president kan zijn
15-04-2016 | Frank Waals: My fellow Americans
15-02-2016 | Frank Waals: De jacht op Super Tuesday
13-01-2016 | Frank Waals: De 'geheime' wapens van twee zeventigers

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie