[Column] Linda Boks: Kennisconnectie
22-10-2015 07:46:00 | Hits: 3958 | columnist: Linda Boks | Tags:

Het GVR is een bijzonder genootschap voor reclame en komt tweemaal per jaar bijeen. Van oudsher is het GVR bekend van het slagzinnenregister en ook het uitreiken van de hanen (Coq de Grand Honneur, Coq d’Honneur, Jonge Haan) is een in het oog springende activiteit. Zo’n decennium geleden kwam daar een belangrijke missie bij: het faciliteren van kennisdeling. Het GVR = dé kennisconnectie.

Eind september kwamen zo’n 50 vakgenoten bij elkaar om het over innovatie te hebben. Eerst vijf persoonlijke meningen en visies over innovatie en daarna een pittige discussie met alle aanwezigen.

De wereld transformeert in sneltreinvaart onder invloed van technologie. Dat is niets om angstig van te worden, ook al ontkent niemand de macht en impact van de tech companies. Het biedt juist kansen aan nieuwe samenwerkingsvormen en nieuw ondernemerschap. En toevallig is de Nederlandse industrie daar goed in.

Zelf had ik ook het genoegen mijn persoonlijke visie op innovatie te geven.

Je voorbereiden op een sessie over innovatie bij het GVR, de Kennis connectie waarbij de briefing een koppeling maakt tussen innovatie en onze branche. Goh… daar zit direct al spanning op: want wat is onze branche en wie bepaalt – of bakent af – wat wel of niet tot onze branche behoort?

Mijn kompanen op de krukken naast me bieden daarbij houvast: lekker overzichtelijk… een adverteerder, de wetenschap, en dan de bureaus: media, pr en reclame. Alsof daar geen overlap in zit. Of liever: alsof daar geen kruisbestuiving vanuit moet gaan. Maar goed…

Zelf heb ik al enige tijd het idee dat ik niet langer actief ben in de media. Ik zeg dat we actief zijn op het snijvlak – het commerciële snijvlak – waar minimaal zes zaken samenkomen: 1 kennis over doelgroepen en 2 kennis over alle middelen, contactpunten om die doelgroepen te bereiken, 3 creatie als in boodschap en verschijningsvorm, 4 business modellen, budgetten en financiële kaders, 5 merken & merken bouwen en 6 technologie & data.

Wat opvalt – of: opgevallen zou kunnen zijn – is het zesde punt: technologie & data. Deze loot is de nieuwste en hierdoor nog the coolest kid in town. Veranderingen die technologisch gedreven zijn, krijgen veel sneller het predicaat innovatie opgeplakt dan veranderingen die vanuit een van de andere 5 aspecten zijn doorgevoerd.

Voor de op technologie gebaseerde veranderingen worden vaak sterke woorden gebruikt als game changing of disruptief, terwijl veranderingen – verbeteringen – die vanuit de ander zaken zeker hun kracht, resultaat of – zo u wilt – hun effectiviteit bewezen hebben, krijgen in het meest gunstigste geval het stempel slim of goed doordacht opgeplakt.

Daar schuurt iets.

De veranderingen waar ik als laatste aan refereerde zijn mijn inziens zeker innovatief. Het is echter innovatie op een pragmatische manier. Ik noem dat toegepaste innovatie.

Daar is onze branche goed in en de mediabureaus – van oudsher vanuit hun intermediairsrol – zijn daar meester in.

Linda Boks is CEO van ZenithOptimedia Netherlands
www.twitter.com/zo_linda

www.zenithoptimedia.nl