Herman Spinhof: Regiojournalistiek innoveert niet
09-12-2014 09:10:00 | Hits: 6766 | columnist: Herman Spinhof | Tags:

Is de regiojournalistiek ten dode opgeschreven of is er nog ruimte voor berichtgeving uit de regio anders dan de 112-diarree aan brandjes en ongelukken? De breedte of de verdieping in of allebei? De eeuwige spagaat.

Het Jaar van de regio-journalistiek, uitgeroepen door de NVJ loopt ten einde. Het Stimuleringsfonds voor de Pers doet langlopend onderzoek naar de state of the art in de regio en onlangs verscheen het zeer leesbare promotieonderzoek van voormalig journalist Dr. Kees Buijs: Regiojournalistiek in spagaat. Hij volgde het dagelijkse proces van nieuwsselectie, nieuwsgaring en productie in stad en streek op drie regioredacties van Wegenerkranten. Hoewel zijn conclusies niet algemeen gelden voor alle regioredacties, weerspiegelen die wel de dynamiek die bij veel regioredacties opgaat. Vergeleken met de praktijk vóór de opkomst van internet en sociale media er is nauwelijks iets veranderd, concludeert Buijs: ‘Buiten raast de mediastorm, maar op de redacties blijft het journalistieke proces zich goeddeels voltrekken langs gebaande, zij het inmiddels multimediale, wegen.’ Ja er zijn meer taken bijgekomen in het organiseren van stadsdebatten, bijeenkomsten en uitjes als bus- en boortochtjes voor de lezers van dagbladen onder leiding van ter zakekundige verslaggevers. En ja de redacties zijn door inhalige investeerders als Mecom (eigenaar van Wegener) uitgedund en er komt voor de Wegener-kranten nog een bijltjesdag overheen als aan eind van het jaar de Vlaamse Persgroep de uitgever overneemt. Naar verluidt worden er dan nog eens 200 banen geschrapt, waaronder de bovenregionale Persdienst van Wegener die de algemene binnen- en buitenlandse berichtgeving verzorgt (de Persgroep heeft al drie nieuwsdiensten o.a. die van het Algemeen Dagblad, die straks het algemene nieuws aan de Wegener-kranten zal leveren).

Buijs, zelf bijna veertig jaar lang regiojournalist geweest (Vrije Volk, De Gelderlander), is niet de man om bij de pakken neer te zitten. Nee hij geeft een kapstok met vier punten waar redacties zich aan kunnen optrekken.

  1. Gebruik de collectieve kennis, ervaring, netwerken en reflectie van je redactie. Elk ochtendoverleg zou voor eigen producties hiervoor benut moeten worden: hoe ver ben je, wat ga je er verder mee doen? Hierin kan de regioredactie zich onderscheiden met andere lokale nieuwsbronnen. Tijdens zijn onderzoek hoorde Buijs: agenda-onderwerpen en afspraken van verslaggevers langs komen, non-interventie leek de norm.
  2. Maak een crossmediale planning vanaf de eerste stap in het dagelijks productieproces. Crossmediale productie heeft alleen meerwaarde met een eigen interactieve nieuwsaanpak.
  3. Gebruik de kennis en ervaringen van je publiek, je sitebezoekers. In alle stadia van het nieuwsproces kan dat worden aangeboord: bij het aandragen van nieuwsonderwerpen, het leveren van input op onderwerpen die de redactie gaat aanpakken of waarmee zij bezig is, het opbouwen en onderhouden van contacten in dorpen en wijken en vormen van co-creatie van journalisten en niet-journalisten.
  4. Uitwisseling van goede verhalen/reportages/ producties tussen verschillende regio-edities. En niet alleen het produceren van nieuwe producties, ook het wegwijs maken in de stroom van berichtgeving kan een redactie een selectie maken en verwijzen naar andere sites met de aanbevelingen erbij.


Het Jaar van de regiojournalistiek loopt ten einde, de regiojournalistiek zelf (nog) niet. Maar er moet dan wel een veranderingsproces plaatsvinden, anders zullen regioredacties over pakweg vijf jaar zijn gedecimeerd.

Kees Buijs: Regiojournalistiek in spagaat. Boom, Lemma Uitgevers 

 

Herman Spinhof, independent journalist
AD Nieuwsmedia, BDU, Heimdall, Broadcast Magazine, AV-Entertainment

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

 Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures in media- en marketingcommunicatie