[Column] Remco Klöters - Google Vergeet Update
01-04-2015 10:14:00 | Hits: 9393 | columnist: Remco Klöters | Tags:

Een klein jaar nadat zoekmachine Google door het Europese Hof van Justitie bevolen werd het recht om vergeten te worden te garanderen, is het tijd voor een update. Ik schreef hier vorig jaar al over. Is het eenvoudig een dergelijk verzoek gehonoreerd te krijgen? En als het mislukt, is de Nederlandse rechter bereid in te grijpen en het recht te handhaven? Op 31 maart 2015 oordeelde het Hof Amsterdam hier voor het eerst over.

Direct na het oordeel van het Europees Hof van Justitie werd Google overstelpt met 'vergeet-verzoeken'. In de media kwamen cijfers terug met vijf nullen. Ook ik heb namens enkele cliënten Google verzocht bepaalde namen uit de zoekresultaten te weren. Daarbij viel het volgende op:

  • Via de online applicatie dient het paspoort geüpload te worden. 
  • De verzoeken worden door Amerikanen beoordeeld (Google Inc).
  • De resultaten komen soms arbitrair over.
  • Bij een nieuw verzoek – dat kan – kunnen eerder verdwenen zoekresultaten terugkomen.

Vooral het tweede punt valt op. Google laat Amerikanen beoordelen of Nederlandse zoekresultaten gegevens bevatten die onnauwkeurig, ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn voor de doeleinden van het gebruik van die gegevens. Toen een zoekresultaat verwees naar publicaties van een al door het medium zelf verwijderd artikel, oordeelden de Amerikanen omtrent het verzoek:

In dit geval lijkt het erop dat de betreffende URL('s) is/zijn gerelateerd aan zaken die van wezenlijk belang voor het publiek zijn met betrekking tot uw professionele capaciteit. Deze URL's kunnen bijvoorbeeld van belang zijn voor potentiële kopers, gebruikers of deelnemers van uw services.

Iets wat voor de cliënt moeilijk te begrijpen was, nu het medium zelf dus geen belang meer toedichtte aan de in het artikel besproken zaken.

Inmiddels zijn er twee kwesties bekend waarin een Nederlandse rechter een oordeel velt over het beleid van Google. En ik verklap het maar vast: Google komt tot op heden goed weg. 

In februari 2015 oordeelde de rechter over een KPMG-topman die links te zien kreeg welke verwezen naar zijn geschil met de aannemer van zijn woonboerderij. De rechter oordeelt dat de vergeet-vordering beoordeeld moet worden naar de relevantie van de zoekresultaten en niet zozeer naar de inhoud van de artikelen waarnaar verwezen wordt. En dus ook niet of die inhoud ontoereikend, irrelevant of bovenmatig is.

Toch is hier ook naar de inhoud gekeken en geoordeeld dat de publicaties inhoudelijk juist en relevant zijn. Er zou sprake zijn van nog tamelijk vers nieuws (2012-2014). Nu de publicaties ook niet onnodig diffamerend zijn, meent de rechter dat het belang van Google ook hier voorrang verdient. 

Op 31 maart 2015 oordeelt het Hof Amsterdam over het door Google afgewezen verzoek van een voor poging tot huurmoord veroordeelde escortbaas. De rechter bevestigt allereerst dat inderdaad het Amerikaanse kantoor van Google verantwoordelijk is. Opvallend nu het Hof van Justitie vorig jaar nog oordeelde dat Google Spanje in die zaak terecht op haar verantwoordelijkheid werd aangesproken.

Ook opvallend is dat geoordeeld is dat zoekmachines een belangrijke maatschappelijke functie vervullen, bestaande uit het ontsluiten van informatie. Dat is waar, maar het Europese Hof benadrukte dat Google vooral een economisch belang heeft, dat in beginsel minder zwaar weegt dan de rechten van de in zijn privacy aangetaste persoon. De Nederlandse rechter meent echter dat het beperken van zoekmachines terughoudend dient te gebeuren.

De rechter vindt de negatieve publiciteit rond de veroordeling van de escortbaas in het algemeen blijvend relevant, ondanks dat er hoger beroep loopt.  Verder wordt een nieuw criterium genoemd: is er sprake van langdurig achtervolgd worden door irrelevante, buitensporige of onnodig diffamerende berichten.

Het lijkt er dus op dat de Nederlandse rechter ook eigen criteria hanteert bij de handhaving van het 'right to be forgotten' en de vraag is hoe dat zich Europees rechtelijk verhoudt. Maar je kunt je ook afvragen of het Europese Hof te ver is gegaan in haar uitleg van dit leerstuk. Het niet via zoekmachines vindbaar zijn van artikelen komt immers feitelijk neer op het niet bestaan ervan. Wat in het beginsel 'vergeten' wordt genoemd betekent de facto dus eigenlijk 'verwijderd', maar een right to be deleted is ook door het Europese Hof nooit beoogd.

 

Remco Klöters is specialist op het gebied van het media-, privacy-, auteurs- en merkenrecht. Hij is werkzaam bij Van Kaam advocaten te Amsterdam en heeft een ruime ervaring met procederen, adviseren en het uitonderhandelen en opstellen van contracten.

www.van-kaam.nl

 

Lees van Remco ook:

04-12-2014 | Remco Klöters: Mijn naam is Geit
20-10-2014 | Remco Klöters: Porno Pino
31-07-2014 | Remco Klöters: Van Wie is Wie is de Mol?
01-07-2014 | Remco Klöters: Rechter: geen recht alles van Amalia te weten
15-05-2014 | Remco Klöters: Google ontgoocheld!
25-11-2013 | Remco Klöters: Playboy vs Geen Stijl: Uitgelekt naakt

 


 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

 Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures in media en marketingcommunicatie