Remco Klöters: Google ontgoocheld!
15-05-2014 08:38:00 | Hits: 11609 | columnist: Remco Klöters | Tags:

Op 13 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie tot grote schrik van Google een baanbrekende uitspraak gewezen over de plichten van exploitanten van zoekmachines.

Volgens het Hof hebben mensen het recht om ‘vergeten’ te worden en dienen zij daarom de mogelijkheid te hebben bezwaar te maken tegen publicatie van onjuiste of niet (langer) relevante informatie die via zoekmachines openbaar wordt gemaakt. Dit terwijl het er vorig jaar nog op leek dat een dergelijk recht niet zou bestaan.

In het kort is geoordeeld dat:

Ø  De activiteiten van zoekmachines (indexeren, tijdelijk opslaan en zoekresultaten weergeven) voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt onder de Europese privacywetgeving valt.

Ø  Exploitanten van zoekmachines daarom verplicht kunnen worden uit de zoekresultaten na het invoeren van een persoonsnaam links te verwijderen naar websites waar informatie over de betreffende persoon te vinden is.

Ø  De rechten van die persoon in beginsel voorgaan op het economische belang van de zoekmachine en het belang van het publiek bij toegang tot de informatie – behalve wanneer er een bijzondere reden deze toegang toch te bieden.

Het Hof komt tot dit oordeel omdat het zoeken op een naam een gedetailleerd profiel van deze persoon kan opleveren, wat een aanzienlijke aantasting van de privacy kan opleveren. Nu de privacywetgeving wil waarborgen dat privacy doelmatig kan worden beschermd, is het niet logisch zoekmachines te ontzien.

Dat het voor webredacteuren al mogelijk is zoekmachines te verzoeken bepaalde publicaties uit de resultaten te houden, doet daar niet aan af, aldus het Hof. Deze praktijk vormt dan ook geen vrijbrief voor zoekmachines zich niet aan de wet te houden, zeker ook nu niet iedere redacteur meewerkt of zij soms in een ver buitenland zitten. Verder stelt het Hof vast dat het niet uitmaakt als er met de betreffende publicatie zelf niets mis is. De zoekmachine kan in mindere mate dan een webredacteur een beroep doen op uitsluitend journalistieke doeleinden bij publicatie.

Het Hof heeft analoog aan de eisen uit de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens vastgesteld dat er bezwaar gemaakt kan worden als sprake is van gegevens die onnauwkeurig, ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn voor de doeleinden van de verwerking omdat ze niet zijn bijgewerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk. Dit behalve als bewaring vereist is wegens historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Ondertussen zal de chaos bij Google groot zijn. In de media hebben zij al aangegeven dat hiermee de weg wordt vrijgemaakt voor censuur en dat zij de gevolgen van de uitspraak gaan analyseren.

Google zal hierbij vermoedelijk gestoord worden door duizenden verzoeken van al diegenen die net als de Spaanse eiser graag gebruik willen maken van het recht ‘vergeten’ te worden. Of Google zelf deze Spanjaard ooit zal vergeten vraag ik

 

Remco Klöters is specialist op het gebied van het media-, privacy-, auteurs- en merkenrecht. Hij is werkzaam bij Van Kaam advocaten te Amsterdam en heeft een ruime ervaring met procederen, adviseren en het uitonderhandelen en opstellen van contracten.

 

www.van-kaam.nl

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie