Onno Aerden: Communicatie naar de burger toe (1)
02-09-2014 11:04:00 | Hits: 1679 | columnist: Onno Aerden | Tags:

Een van mijn opdrachtgevers - ik ben immers behalve columnist en uitgever vooral ook communicatieadviseur - is een middelgrote gemeente in het midden des lands. Nou ben ik ook nog half politiek actief en gesprekken met soortgenoten in die laatste categorie gaan dan al snel over de kloof tussen burgers en politici. Dan wordt er iets geroepen over transparantie en communicatie en waan van de dag en dan is het tijd voor een biertje - en nee, dat is beslist niet alleen het geval in Liberale kringen.

Nu ik de bestuurders mag dienen van deze middelgrote gemeente, valt mij op hoe lastig het is om de goede intenties van de mannen en vrouwen aan het lokale roer daadwerkelijk te laten landen bij burgers. Hoe lastig het is om uit de wirwar van deelbelangen en -belangetjes van partijen, bestuurders en vooral ook burgers, een heldere boodschap te destilleren die recht doet aan iedereen.

Zodat iedereen in de gemeente weet: Dit bestuur is goed voor mij - maar vooral voor ons.

Als die kennis er is, is de kloof grotendeels geslecht, lijkt me.

Eerst dit.

Lokaal bestuur is zichtbaar bestuur, dichtbij de burgers en concreet. Het gaat niet zelden over stoeptegels en iedereen die daarover schamper doet, mist het wezenlijke punt: dat elk beleid uiteindelijk over stoeptegels hoort te gaan. Ook in Den Haag, ook in Brussel. Het is tamelijk gemakkelijk voor politici om zich te verschuilen achter de afstand tot de kiezer: hoe groter de afstand, hoe abstracter de visies en hoe minder betrokken de burger. En: hoe langer kapotte stoeptegels blijven liggen.

Te vaak wordt vergeten dat juist lokale bestuurders zichtbaar hun kop boven het maaiveld uitsteken, met de beste bedoelingen voor hun directe leefomgeving en daarbij een levensgroot, zichtbaar afbreukrisico nemend: Dat je buren je niet meer op het straatfeest uitnodigen vanwege je beleid, dat je kinderen het er op school lastig mee krijgen dat hun vader of moeder een besluit nam dat niet strookte met het gewenste.

Goed.

Na luttele dagen meelopen in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie vallen mij twee dingen op:

Ambtenaren werken wel degelijk keihard, en met de beste bedoelingen - net als de wethouders en de burgemeester - ook ’s avonds, en in het weekend en niet zelden tegen matige salariëring.

En: Een beleid dat iedereen tevreden maakt en houdt, bestaat niet.

Besturen is vooral: kiezen. En uitleggen waarom je voor A of B hebt gekozen. En dat is juist op lokaal niveau  - ik legde dat al uit - heel zichtbaar.

Uiteraard vergt het nemen van besluiten altijd een goede afweging vooraf van al die belangen. Maar dat is niet het enige.

Besturen is namelijk vooral ook: Het mandaat waarderen en ten uitvoer brengen dat de kiezer aan de bestuurder gegeven heeft. Die kiezer wil natuurlijk zijn eigen belangen geborgd hebben - om maar eens een bestuurlijk modewoord te gebruiken - maar hij wil vooral dat er iets gaat bewegen. Dat het vooruit gaat. Dat er ontwikkeling plaats vindt. Daadkracht: we eisen het van al onze politieke vertegenwoordigers - maar we blokkeren die tegelijkertijd met eindeloos bijschaven en bediscussiëren.

Het is goed beschouwd de lastigste klus van bestuurders - en hun communicatieadviseurs - om die tegenstrijdigheid goed uit te blijven leggen: Dat individuele belangen per definitie ondergeschikt zijn aan het grotere geheel. En dat die wetenschap de basis dient te zijn voor groot vertrouwen op de daadkracht en de goede bedoelingen van de bestuurders.

Dit is de kern: Dat de hele gemeente, de hele gemeenschap, baat heeft bij een sterk en slagvaardig bestuur, ook al druisen de maatregelen van dat bestuur soms in tegen wat voor individuele burgers wenselijk of aantrekkelijk wordt gezien.

Pleit ik voor het opheffen van democratie?

Neen.

Maar enig verlicht bestuurlijk despotisme kan geen kwaad. Mits het bestuur twee voorwaarden hanteert die het mandaat extra glans geven: Het voeren van een eerlijke dialoog met alle betrokken. En een begrijpelijke argumentatie van het genomen besluit.

Dan mag van burgers meer vertrouwen worden gevraagd dan veel burgers tot nu toe weten te reserveren voor hun politieke leiders. Vooral hun lokale leiders.

 

(Wordt vervolgd.)

 

Onno Aerden

www.inhoudelijkezaken.nl voor communicatie-advies en mediaproductie

www.betterlifepublishers.nl voor boeken die de wereld een beetje beter maken

Mediaproductie | Communicatieadvies | Mediamanagement

 

oaerden@gmail.com
www.twitter.com/onno_aerden

 

Onno schreef ook de boeken Succesvol samenwonenNeem op als je moeder belt en Altijd Buiten Eten - online te bestellen, mèt persoonlijke boodschap.

 

 

23 september: Elfde Nederlands MediaNetwerk Event

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie