Remco Klöters: Rechter: geen recht alles van Amalia te weten
01-07-2014 06:55:00 | Hits: 6443 | columnist: Remco Klöters | Tags:

Maar wat mogen we dan wel weten? Dat was kort gezegd de vraag waarmee Nieuwe Revu het strijdtoneel voor de Amsterdamse kantonrechter betrad in de procedure tegen Amalia.

Weet u het nog? Vorig jaar scoorde Nieuwe Revu met een artikel over de Mediacode, versierd met twee foto’s van een hockeyende Amalia van zes. Zoals bekend is het Koninklijk Huis daar niet van gediend - een procedure was het gevolg.

Hoofdvraag: kan deze publicatie door de beugel? Nee, zegt nu de kantonrechter. Het publiek heeft geenszins het recht alles van prinses Amalia te weten, ook al wordt zij ooit koningin. Ze is niet vogelvrij en heeft recht op privacy, zeker nu ze nog minderjarig is.

De foto was met een telelens genomen en het hockeyen vond plaats in de privésfeer. Amalia mag zich op zo’n moment, ook al is het onschuldig, onbespied wanen. Dat dit haar eerste training was en de lezer wil weten dat Amalia hockeyt, maakt niet uit. Amalia zou niet bij iedere eerste keer dat zij iets onderneemt angst moeten hebben dat haar privacy geschonden wordt, merkt de rechter streng op. De schadevergoeding van € 1.000,00 gaat naar een goed doel.

Naast wat extra publiciteit beoogde Nieuwe Revu meer duidelijkheid te krijgen over wat nou wel en wat nou niet mag. In een tegenvordering probeerde zij een oordeel te krijgen over de toelaatbaarheid van andere foto’s, zoals drie eerder in Sanoma-tijdschriften afgedrukte plaatjes van onder andere een Sinterklaasoptocht en tijdens een verblijf in Barcelona.

Dat niet alle foto’s worden aangepakt heeft geen invloed op de toelaatbaarheid van een bepaalde foto, zo oordeelde de rechter al. En een oordeel over de door Revu genoemde andere foto’s krijgt zij niet. Op eentje staat Amalia namelijk niet en haar ouders zijn geen partij in de procedure.

Ten aanzien van de andere foto’s merkt de rechter op dat de vordering te vaag is omdat het gaat om ‘vergelijkbare’ foto’s als de genoemde. Daarnaast is er onvoldoende belang bij de vordering omdat er toestemming is gegeven voor publicatie of omdat er in ieder geval geen bezwaar is gemaakt. Revu hangt dienaangaande geen claim boven het hoofd en heeft dus geen belang bij een uitspraak van de rechter.

Over de Mediacode is de rechter duidelijk: die speelt geen rol omdat zij geen regelgeving bevat. Revu krijgt wel nog een sneer: als zij de Mediacode zo beperkend vindt begrijpt de rechter niet dat Revu geen stappen heeft ondernomen toen het Koninklijk Huis haar eerder op grond van de code van accreditatie uitsloot.

Veel wijzer zijn we dus niet geworden. Het zal steeds weer van de omstandigheden afhangen of een publicatie door de beugel kan. Wel is duidelijk dat de kantonrechter bij het beantwoorden van die vraag de Mediacode zal laten liggen.

 

Remco Klöters is specialist op het gebied van het media-, privacy-, auteurs- en merkenrecht. Hij is werkzaam bij Van Kaam advocaten te Amsterdam en heeft een ruime ervaring met procederen, adviseren en het uitonderhandelen en opstellen van contracten.

 

www.van-kaam.nl

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media en marketingcommunicatie