Remco Klöters: Van Wie is Wie is de Mol?
31-07-2014 12:54:00 | Hits: 7133 | columnist: Remco Klöters | Tags:

Vorige week slaagde IDTV erin een evenementenbureau het gebruik van de naam Wie is de Mol? te doen verbieden. Ondanks dat de Wie is de Mol-uitjes al zes jaar georganiseerd werden, heeft de rechter hier een stokje voor gestoken. De grondslag? Het merkenrecht op de titel van het programma.

 

Ondanks dat het populaire televisieprogramma Wie is de Mol? alweer vijftien jaar wordt uitgezonden, zijn de merken WIE IS DE MOL? pas in september 2012 en januari 2013 ingeschreven. Dit was vermoedelijk ook de reden dat TB Events in 2009 geen zin had om op de sommaties van IDTV te reageren.

 

De organisatie van de Wie is de Mol?-uitjes, zoals de Wie is de Mol? Lunch, de Wie is de Mol? Quiz en Wie is de Mol? Buitenland ging dus gewoon door. Dit jaar was IDTV er klaar mee en startte zij een kort geding.

Wat vindt de rechter hiervan?

De toevoegingen Lunch, Quiz en Buitenland zijn beschrijvend en ondergeschikt aan het bestanddeel Wie is de Mol?. Er wordt dus geoordeeld dat de merken letterlijk overgenomen zijn. Het feit dat TB Events de namen al sinds 2008 gebruikt en de merken pas veel later zijn geregistreerd doet niet af aan de inbreuk. Voor merkenrechtelijke bescherming is een inschrijving nodig, behalve als de naam algemeen bekend is. Dat geldt niet voor de namen die TB Events gebruikt. Als TB Events Wie is de Mol? al in 2008 – en dus eerder dan IDTV – zou hebben ingeschreven, zou zij nog steeds inbreuk gemaakt hebben omdat IDTV na merkinschrijving een beroep kan doen op voorgebruik. Zij gebruikte de naam immers al sinds 1999. TB Events maakt dus merkinbreuk en mag de naam niet meer gebruiken. De domeinnaam moet worden overgedragen. Ook moet zij de proceskosten van IDTV vergoeden. Dat is standaard in dit soort procedures.

Wat leren we hiervan?

Om merkenrechtelijke bescherming in te kunnen roepen moet een naam of logo in principe zijn ingeschreven. Niet het gebruik, maar de inschrijving is dus bepalend. Na inschrijving wordt het daarvoor gemaakte gebruik weer wel relevant: voorgebruik kan de merkenrechtelijke bescherming vergroten. Kleine, beschrijvende toevoegingen hebben geen tot weinig effect op de vraag of een merk volledig is overgenomen. Bij een gewonnen merkenzaak kan de verliezende partij in de kosten van de advocaat van de winnende partij worden veroordeeld en kan een domeinnaam worden overgenomen.

Wat vind ik hier verder van?

Voor het inroepen van merkenrechtelijke bescherming is van belang of de merkhouder zijn merk wel gebruikt voor de waren waarvoor zij bescherming inroept. In het vonnis komt niet zo goed naar voren of IDTV de merken wel voor identieke of soortgelijke diensten als de Wie is de Mol?-uitjes gebruikt heeft, behalve dan dat er een licentie zou zijn verleend aan een reisorganisatie voor Wie is de Mol?-reizen. Merken mogen niet beschrijvend zijn voor datgene waarvoor zij zijn ingeschreven. De titel Wie is de Mol? beschrijft echter het programma en/of het daarin gespeelde spel en lijkt daarom minder geschikt als merk. Omdat het echter al zo lang wordt uitgezonden verwacht ik dat de rechter dit verweer niet zal honoreren en zal aannemen dat de titel door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dit werd in 1992 al eens geoordeeld in een procedure over een ander bekend programma: Goede Tijden Slechte Tijden.

Remco Klöters is specialist op het gebied van het media-, privacy-, auteurs- en merkenrecht. Hij is werkzaam bij Van Kaam advocaten te Amsterdam en heeft een ruime ervaring met procederen, adviseren en het uitonderhandelen en opstellen van contracten.

 

www.van-kaam.nl

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media en marketingcommunicatie