[Cross Media Merk] Robert van den Ham over Voetbal International
07-04-2015 14:29:00 Door: | Hits: 2110 | Tags:

Op 20 mei worden de Cross Media Awards uitgereikt. Weekbladpers Groep stuurde Voetbal International in voor Cross Media Merk van het Jaar. Aan het woord is Robert van der Ham, uitgever Voetbal International.

Kun jij Voetbal International introduceren?

Al 50 jaar, in augustus begint ons jubileumjaar, is Voetbal International een begrip in de voetbalwereld. Waar het begon als krant met voetbalnieuws, is Voetbal International verworden tot een cross mediale uitgever die verschillende kanalen zorgvuldig inzet en met elkaar verbindt om de voetballiefhebber op deze manier te informeren over de laatste ontwikkelingen in de voetbalwereld.

Hoe onderscheidt Voetbal International zich van andere mediamerken?

Voetbal International onderscheidt zich van andere mediamerken door zich volledig te richten op voetbal. De gehele organisatie is erop ingericht om voetbalnieuws zo snel mogelijk te kunnen delen met de consument en dit op al haar mediale platformen, op deze manier bereikt Voetbal International haar doelgroep 24 uur per dag. De keuze voor deze brede distributie is al enkele jaren geleden heel bewust gemaakt en dat geeft ons een prachtige uitgangspositie. Daarnaast staat de uitgeversbranche zoals bekend onder druk. Dit dwingt Voetbal International des te meer tot innoveren. Daar is heel nadrukkelijk ruimte voor gecreëerd, multidisciplinaire teams worden ingezet, om zo snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze opzet heeft het voor Voetbal International mogelijk gemaakt om een rendabele formule te kunnen creëren voor het efficiënt online exploiteren van content.

Wat waren de successen en hoogtepunten van Voetbal International in 2014?

Eind 2013 is er met een algeheel redesign van de digitale platformen van Voetbal International een basis gelegd voor de plannen die er lagen voor 2014. In 2014 hebben we VI Premium , onze online propositie, met succes gelanceerd op al de platformen van Voetbal International. Hierbij hebben we televisie, web, social en de apps efficiënt ingezet om zo in korte tijd een groot aantal gebruikers te verwezenlijken. Daarnaast is de exploitatie van onze digitale platformen volledig inhouse gehaald, het betreft een mix van programmatic, maar ook native advertising, concepting en rich media. Hetgeen ertoe heeft geleid dat we nu over alle platformen heen de exploitatie in eigen beheer hebben.

Wat is jouw visie op cross media en de ontwikkeling van cross media met betrekking tot mediamerken?

De cross media insteek is al jarenlang enorm belangrijk binnen VI. Waar je vroeger een bepaalde doelgroep wist te bereiken met een specifiek kanaal, is dit nu veel minder vanzelfsprekend. De consument heeft de regie meer en meer in eigen hand. Dit zorgt ervoor dat je op verschillende kanalen aanwezig moet zijn om zo visibility te creëren/behouden én om traffic naar eigen kanalen te kunnen verwezenlijken. Mediamerken hebben de afgelopen jaren dan ook veel geïnvesteerd in cross mediale campagnes/projecten. Door initiatieven zoals Spotify en Netflix is de standaard voor cross mediale platformen erg hoog. De consument heeft hierdoor een hoog verwachtingspatroon van andere cross mediale platformen. Het is een uitdaging om deze verwachtingen allemaal te kunnen voorzien, maar juist deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de organisatie op scherp staat en het belang van goede kwalitatieve producten en services inziet en nastreeft. Wat we nu steeds meer zien is de opkomst van ‘across media’ als begrip...

Kun je de case omschrijven? Welke media en mediumtypes zijn bij deze campagne ingezet?

In de uitgeversbranche is men zoekende naar een goede manier om betaalde content online te exploiteren. Voetbal International heeft het in het verleden geprobeerd met een standaard pdf oplossing, maar dit was uiteindelijk niet hetgeen waar VI in gelooft als productsoort. Daarom is er gekeken naar alternatieven. Uit deze zoektocht is VI Premium ontstaan. VI Premium is een online dienst, geïntegreerd in de digitale platformen van VI, alwaar de belangrijkste verhalen uit het magazine Voetbal International online te lezen zijn. Daarnaast wordt er unieke VI Premium content geplaatst binnen deze nieuwe omgeving. Het spreekt voor zich dat deze content toegankelijk is via de bekende digitale touchpoints: web, tablet en mobiel in de verschillende verschijningsvormen. Voetbal International was de eerste uitgever die voor deze oplossing heeft gekozen en heeft hiermee een manier gecreëerd om nieuws uit het magazine eerder op deze manier online beschikbaar te maken. Op deze manier is Voetbal International minder afhankelijk van de woensdag waarop het fysieke magazine normaliter uitkomt. Met behulp van haar verschillende mediakanalen is de organisatie in staat om VI Premium cross mediaal onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op maandag in het programma van Voetbal International een verhaal te pluggen die direct op VI Premium te lezen is. Logischerwijs zijn er op de digitale platformen van VI en bij syndicatie partners proefartikelen te lezen en worden er snippets van artikelen geplaats op mobiel, web en tablet. Daarnaast zet Voetbal International haar social media gericht in om specifieke verhalen te targetten op gerichte segmenten. Op deze manier genereert Voetbal International op een laagdrempelige manier traffic naar haar eigen – betaalde - kanalen. VI Premium wordt op weekbasis door meer dan 25.000 mensen actief gebruikt, hiermee is VI Premium een uiterst succesvol project, waarbij het product zelfs nog in de kinderschoenen staat.

Hoe ondersteunt Voetbal International adverteerders?

In 2015 heeft Voetbal International, zoals gezegd, gekozen voor een programmatic oplossing in eigen beheer. We werken onder andere aan programmatic cross media advertentiecampagnes. Daarnaast heeft het een eigen sales team waar grote partijen customized samenwerkingen mee aan kunnen gaan. Een goed voorbeeld is de cross mediale samenwerking met Gillette. Hierbij wordt de Gillette Speler van de Week-concept, bestaande uit games, statistieken artikelen en dergelijke wekelijks onder de aandacht gebracht in het blad, op televisie, web, video, social en in de apps. Een mooi voorbeeld van hoe een goed uitgewerkt multimediaal concept kan bijdragen aan de doelstellingen van de adverteerder.

Wat is het laatste nieuws?   

In 2015 gaat er veel gebeuren, zo gaan we flink uitpakken - in de fysieke en digitale wereld - rondom het 50-jarige bestaan van Voetbal International, werken we aan regiocoverwissels voor het blad, wordt het merk Sport International nieuw leven ingeblazen in de vorm van custom media brand en zal VI Premium zich verder gaan ontwikkelen - denk bijvoorbeeld aan personalisatie en nieuwe exclusieve content. Dit is slechts een greep uit de vele projecten die er op de roadmap staan. Ook in de genoemde projecten ligt de focus op ‘across’ media.

www.vi.nl
www.vi.nl/vipremium
www.vi.nl/abonnement

 

 

Cross Media Congres & Awards worden gesponsord door: