[Interview] Yvonne Prins en Carolien van ’t Hek: We laten ons niet leiden door conventies
03-02-2020 16:39:00 Door: Katja Brokke | Hits: 4300 | Tags:

De dagelijkse leiding van UM Nederland is per 1 oktober 2019 in handen van Yvonne Prins als Managing Partner en Carolien van ’t Hek als CEO. Wij spreken hen over UM.

Hoe is jullie benoeming tot stand gekomen? 

De afgelopen jaren hebben wij al heel intensief samengewerkt en het werd al snel duidelijk dat wij een zeer complementair team zijn, dat maak je op deze manier niet zo heel vaak mee. Toen de kans zich voordeed, was er voor ons eigenlijk maar één optie en dat was dat wij samen UM zouden gaan leiden. Co-leadership is nieuw en anders, ook binnen IPG Mediabrands. Maar de veranderende markt vraagt om meer ondernemerschap, flexibiliteit en daadkracht en zowel bij IPG Nederland als Internationaal is er het geloof dat we met deze vorm van leiderschap snelheid en vernieuwing gaan brengen.

Wat is de taakverdeling tussen jullie twee? 

We zijn samen verantwoordelijk voor de overall business en onze klanten. Daarbinnen ligt voor Carolien de focus op commercie, operations en de overall eindverantwoordelijkheid en richt Yvonne zich op de strategische visie van het bureau, productontwikkeling en de mensen. Door de verantwoordelijkheid voor de business te delen, creëren we meer focus en snelheid om UM verder te laten groeien.

Welke opdracht hebben jullie bij de start van jullie operatie meegekregen? 

De opdracht die wij onszelf hebben gegeven, is: change when you can, not when you have to. Wij willen niet de grootste zijn, maar wij willen wel elke dag weer een beetje beter zijn, vooral voor onze klanten. Wij willen met UM een onderscheidend geluid laten horen in de markt en UM de komende jaren verder ontwikkelen als een echte business challenger. Vanuit onze Better Science, Better Art, Better Outcomes-propositie, dagen we onze klanten uit om hun marketing- en communicatieoplossingen kritisch te benaderen en continu te verbeteren.

Wat kan UM dat andere mediabureaus niet kunnen? 

Wij doen het goed op klanten die uitgedaagd willen worden. We stellen onszelf elke dag de vraag of dingen niet anders of beter kunnen. Zo dagen we onszelf en onze klanten elke keer uit om buiten de gebaande paden te denken. We ontwikkelen ons advies ook op basis van het gehele speelveld, kijken zowel naar markt en merk en staren ons niet alleen maar blind op de mediavraag.

Wat wil de klant anno 2020 van UM? 

Omdat de consument iedere dag meer verwacht, nieuwer, sneller, is het de kunst om flexibel en oplossingsgericht te blijven denken. Daardoor vervagen scheidslijnen tussen bureaus. Deze verandering hebben we als UM kunnen counteren door een specialiteit te maken van samenwerken. Als geen ander mediabureau werken we samen met interne afdelingen bij onze klanten, creatieve bureaus en pr-bureaus. En dat past ook bij deze tijd, waarin de adverteerder een eigen ecosysteem bouwt rondom marketing en communicatie. Het laatste wat we willen is dat onze klanten meer tijd kwijt zijn aan het managen van bureaus dan aan de inhoud zelf. Om daarin tegemoet te komen moeten wij op onze beurt de weg kennen in het tech-landschap, maar ook in wat er nodig is voor succesvolle insourcing van digitale specialismes. Expertisegebieden die we ons in rap tempo eigen hebben gemaakt en waarmee we onze positie als partner voor merken verder versterken.

Hoe ziet het mediabureau van de toekomst eruit? 

Wij kijken vooral naar hoe wíj er in de toekomst uit willen zien en wat wíj willen zijn voor onze klanten. Daarin willen we ons niet laten leiden door de conventies die er gelden rondom het zijn van een mediabureau, maar onze eigen visie en strategie volgen. Onze propositie rondom Better sluit perfect aan bij het ondernemerschap waarin niet enkel startups, maar iedereen in een constante bèta opereert en wat we ook bij onze grootste klanten terugzien anno nu. Wij gaan mee in die flow en agility en willen dominanter worden en nog meer waarde toevoegen. Die waarde zit niet meer enkel en alleen in media, al blijft dat natuurlijk onze core business en zullen we die expertise op hoog niveau doorontwikkelen. Nu al voeren we meer diverse gesprekken met onze opdrachtgevers. Gesprekken die verdergaan dan campagnes en waardoor we meer in charge zijn als businesspartner. Wij willen breder kijken naar merk- en businessdoelstellingen van onze klanten én het begrip van de bijdrage van media daarin naar een hoger niveau brengen. Op die manier willen wij waarde toevoegen waar niet alleen de mediamanager, maar ook de CMO blij van wordt.

Dit interview verscheen eerder in het DeMedia100 Magazine. Yvonne Prins staat op plaats 94 in DeMedia100 2020.

 

 

 

 

 

 

 

DeMedia100 wordt gesponsord door

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie