[Interview] Lauri Koop over Zanox en de samenwerking met Domino's Pizza
14-01-2015 10:19:00 Door: | Hits: 6407 | Tags:

Zanox, gespecialiseerd in performance advertising, start een strategische samenwerking met Domino's Pizza. We spreken Lauri Koop, Managing Director van Zanox Benelux.

Dag Lauri, gefeliciteerd met de samenwerking met Domino's Pizza! Hoe is het met je? Ben je klaar voor de campagne?

Bedankt! De campagne van Domino’s Pizza is toevallig vandaag gestart, dus je hebt een scoop.

Wat doet Zanox? Waar zitten jullie?

Zanox is gespecialiseerd in performance advertising en opereert in de Benelux vanuit Amsterdam in een kantoor met uitzicht op Artis. Performance advertising diensten die wij bieden zijn onder andere affiliate marketing, performance display en mobile advertising. Wij zorgen ervoor dat we de juiste match tot stand brengen tussen adverteerders enerzijds en publishers anderzijds zodat de advertenties van adverteerders relevant en effectief zijn op publisherwebsites. In Nederland zijn we - na Google - het meest gebruikte advertentienetwerk door websites.

Wat wil Domino's bereiken en hoe gaan jullie dat voor hen doen?

Domino’s wil nog harder groeien in het aantal online bestellingen. Zanox ondersteunt Domino’s hierbij door het creëren van een groot bereik via ons publisher-netwerk. Foodbezorging zit overigens in de lift, want onderzoek van het FoodService Instituut wees uit dat in 2014 Nederlanders 107 miljoen euro uitgaven aan de bezorging van Pizza en spareribs. Dat is maar liefst 10% van de totale uitgaven aan foodbezorging in Nederland. Ons streven is om Domino’s harder te laten groeien dan de markt en daarom creëren we niet alleen een groter bereik maar letten we ook op dat de advertenties leiden tot een bestelling. Dit doen we door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van seasonalities, tijdstippen en regionale verschillen. Dat betekent biivoorbeeld intensievere promoties 's avonds, op de zondagen en tijdens Champions League wedstrijden.

Jullie zijn al de Nederlandse en Europese marktleider in performance advertising. Wat zijn de ambities voor 2015?

We willen uiteraard marktleider blijven, maar we waken ervoor om dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Daarom handelen we altijd vanuit het motto 'always be better'. Marktleiderschap is overigens geen doel op zich maar een uitkomst van waar ons team iedere dag hard voor werkt.

Concreet zijn onze ambities voor 2015 dat wij adverteerders het grootste bereik bieden en de beste performance en service leveren. Zanox wil publishers empoweren met een aantrekkelijk adverteerderportfolio en professioneel business partnership door ervoor te zorgen dat iedere klik telt. Daarnaast streven we naar het bieden van de hoogste kwaliteit en de hoogste mate van compliancy. Kwaliteit en compliancy betekenen dat onze keuzes ook in 2015 gedreven worden door langetermijn doelstellingen, zelfs wanneer deze keuzes in eerste instantie gevolgen hebben op onze bedrijfsomzet

Hoe zal online advertising zich ontwikkelen in 2015?

Dit is lastig in een paar zinnen te vangen, dus ik kan het helaas niet kort houden. In 2015 verwacht ik dat er vijf belangrijke trends zijn die de ontwikkeling van online advertising zal sturen. 

Van belofte naar waarmaken - Dit is het jaar waarin de online industrie de Big Data beloftes moet inlossen. Big Data als term wordt veelvuldig gebruikt als het antwoord op relevante(re) reclame. Maar wat de industrie denkt en wat het echt kan leveren aan adverteerders is niet altijd hetzelfde, dus daar is dit jaar een optimalisatieslag in te maken

Big Data & Privacy - In het verlengde hiervan biedt Big Data ook de nodige uitdagingen op privacygebied. Wij moeten als industrie veel transparanter en duidelijker richting consumenten zijn. Dit betekent de dialoog opzoeken en in heldere taal uitleggen wat er gebeurt, en bovenal benadrukken dat consumenten te allen tijde in control zijn. Overigens moet niet alleen de dialoog opgezocht worden met consumenten, maar ook met de overheid en reguleringsinstanties die soms onbegrijpelijke beleidsbesluiten nemen omdat er onvoldoende kennis aanwezig is.

Assertieve marktreguleerders – In 2014 lieten de waakhonden hun tanden zien. De beboeting van de Nederlandse Publieke Omroep en KLM door de ACM en een verscherpt beleid van de AFM ten aanzien van financiële vergelijkingssites tonen aan dat zij online bedrijven in het vizier hebben. Ik verwacht dat we ook in 2015 te maken zullen hebben de waakhonden. Los van de kwestie of de boetes terecht zijn, is het cruciaal dat de online industrie in 2015 proactiever aan zelfregulering doen en gezamenlijk hogere standaarden nastreven.

Online fraude – Uit een recent onderzoek in The Economist werd blootgelegd dat er veel fraude plaatsvindt op het gebied van online advertising. Denk hierbij aan bots in plaats van mensen die ‘klikken’ en banners die nooit getoond zijn aan bezoekers, maar waar adverteerders wel voor impressies moeten afrekenen. Kwaliteit is dan ook wat mij betreft het buzzwoord voor 2015 voor de online industrie. Bij Zanox is kwaliteit geïntegreerd in de gehele bedrijfsvoering, maar wij bekijken altijd of we het nog een stukje beter kunnen doen. Accountibility richting onze klanten, ook op het gebied van kwaliteit, is leidend.

Native advertising – Als laatste punt zou ik native advertising willen noemen. Vorig jaar leek deze vorm van advertising vanuit het niets te komen. Niets is minder waar, geïntegreerde content bestaat al zo lang als dat er reclame bestaat. In 2015 zullen adverteerders uiteraard blijven zoeken naar mogelijkheden om hun boodschappen relevanter te maken door deze aan te laten aansluiten op websites van publishers. Native advertising - en daar versta ik niet alleen advertorials onder – is een manier voor adverteerders om te profiteren van de merkkracht en service van publishers. Affiliate marketing is extra aantrekkelijk binnen native advertising vanwege het resultaatgerichte vergoedingsmodel. Adverteerders vergoeden immers alleen bij gemeten resultaat.

Wat is het laatste nieuws?

Domino’s is vandaag gestart, maar ik kan verklappen dat we binnenkort meer aansprekende adverteerders mogen verwelkomen in ons netwerk. Helaas mogen we, zolang we geen akkoord hebben van de communicatieafdeling van de adverteerder, de naam nog niet onthullen.

www.zanox.com

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

 Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures in media- en marketingcommunicatie