[Interview] Lucy van der Helm (SIRE) en Ludovic van Mierlo (OMD) over de campagne XTCFACTS.nl
14-09-2015 14:54:00 Door: | Hits: 2278 | Tags:

SIRE start, in samenwerking met media- en communicatiebureau OMD, de campagne XTCFACTS.nl om Nederland bekend te maken met de feiten over XTC die we niet altijd kennen. Wij spreken Lucy van der Helm, directeur van SIRE en Ludovic van Mierlo, Client Director bij OMD. 

Dag Lucy en Ludovic, hoe is het met jullie? Blij met de samenwerking en de campagne so far?

Lucy: Het gaat ontzettend goed en we zijn heel blij dat de campagne zo’n vliegende start kent. Op 28 augustus hebben we de campagne afgetrapt. Die dag was er in het NOS Journaal een item over ons onderwerp XTC, waarin wij de mogelijkheid hadden het waarom van onze campagne toe te lichten.

Ludovic: Na die aftrap hebben we de TV-commercial teruggezien op diverse televisiekanalen en websites. Ook partijen die dicht bij de kerndoelgroep staan, doen mee. Denk bijvoorbeeld aan VICE en 9292ov.

Kunnen jullie nog even kort vertellen wat SIRE en OMD precies doen en waar de organisaties voor staan?

Lucy: SIRE is een onafhankelijke stichting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt en bespreekbaar maakt bij het Nederlandse publiek en besluitvormers. Door mensen wakker te schudden en aan het denken te zetten, wil SIRE bijdragen aan een vitale en betrokken samenleving. SIRE zet hiertoe, met de belangeloze hulp van de communicatiebranche, multimediale campagnes in. Al 48 jaar lang.

Ludovic: OMD helpt SIRE om de gerealiseerde campagnes zichtbaarheid te geven. Wij coördineren de contacten met de exploitanten. Uitzendinstructies en materiaalbronnen dienen verzorgd te worden. Dat dient twee doelen: enerzijds is het van belang om als branche in de breedste zin van het woord onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Anderzijds gaat het om reclame voor reclame; partijen uit de branche krijgen via SIRE een podium om het beste te laten zien dat ze te bieden hebben. Daarnaast is OMD verantwoordelijk voor de continuïteit op het gebied van bijvoorbeeld zoekmachinemarketing.

Wat was de aanleiding tot de campagne XTCFACTS.nl

Lucy: We zagen een paar belangrijke trends. Allereerst is het gebruik van XTC in de afgelopen jaren toegenomen. Het gebruik onder 15 tot 34-jarigen is bijna verdubbeld: van 3% in 2009 naar 5,6% nu. Er lijkt sprake te zijn van normalisering van gebruik. Daarnaast is de hoeveelheid MDMA (de werkzame stof in een pil) in de afgelopen zes jaar bijna verdubbeld van 80 mg naar 135 mg. Een veilige dosis bestaat niet en méér is niet beter. Risico’s van gebruik, zoals oververhitting en watervergiftiging, nemen bij hogere doseringen MDMA toe. Dat weten veel jongeren én ouders niet. Met deze campagne wil SIRE Nederland bekend maken met de feiten over XTC die we niet altijd kennen.

Leidt onwetendheid over XTC tot grote problemen in Nederland? Zo ja, zoals?

Ludovic: Uit een door Motivaction uitgevoerd onderzoek onder jongeren bleek dat 63% van de jongeren onbekend is met de sterk gestegen hoeveelheid MDMA, dat 60% niet weet dat je 1 tot maximaal 2 glazen water per uur mag drinken als je XTC gebruikt en 66% van de jongeren niet weet dat oververhitting het belangrijkste risico is. Wij vonden deze uitkomsten belangrijk genoeg om een campagne te starten richting jongeren (en ouders) om hen bekend te maken met de feiten over XTC.

Lucy: We hebben ervoor gekozen de feiten bekend te maken, zodat mensen hun eigen afweging kunnen maken. Ons doel is jongeren en ouders breed informeren, XTC bespreekbaar maken en de bewustwording te vergroten.

Waarom wilde OMD juist aan deze campagne meewerken? Hebben jullie vaker meegewerkt aan een SIRE campagne?

Ludovic: Ik zit namens OMD in het SIRE-bestuur met media als portefeuille. Zo is de aansluiting tussen totstandkoming van de campagne en het tot leven brengen ervan maximaal. De rechtstreekse toegang tot de resources van OMD is daarbij van het allergrootste belang. Daarnaast kun je alleen op deze manier een echte ambassadeur van SIRE zijn en zorgen dat de belangen van SIRE maximaal gediend worden. Dat is niet alleen nodig vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar het is ook gewoon heel leuk om te doen met een mooie, zeer capabele club mensen die elkaar inspireren.

Welke partijen waren nog meer bij de campagne betrokken?

Lucy: De totstandkoming van deze campagne is heel bijzonder. De campagne is niet alleen voor, maar ook dóór jongeren ontwikkeld. Marly van Helfteren (22) en Kirsten Ryvers (21) van de Willem de Kooning Academie uit Rotterdam zijn de bedenkers van de TV- en radiocommercial, Colin Huijser (29) van In Case of Fire is de regisseur. XTCFACTS.nl en de online campagne zijn ontwikkeld door Chaim Kwakman (24) en Mitchell Bakker (26) van Ganda. Marcel Hartog en Frank Langerak (WdKA) fungeerden als creative coach.

Hill+Knowlton Strategies was ons PR-bureau - inclusief social media - voor deze campagne en Motivaction heeft het onderzoek uitgevoerd. Daarnaast hebben we uitgebreid met experts in het veld gesproken. Je begrijpt dat er nog veel meer partijen hebben meegewerkt, de complete credits vind je op onze website.

Lucy, hoe ligt de relatie tussen SIRE en de communicatiebranche? Kun je dit toelichten?

Lucy: SIRE is een initiatief vanuit de communicatiebranche, 48 jaar geleden opgericht door 4 reclamemannen. Iedereen werkt altijd belangeloos mee aan een SIRE campagne. Dat geldt voor reclame-, PR-, online-, en onderzoeksbureaus. Elke keer is dat een andere partij. De media-exploitanten en uitgevers zijn voor SIRE heel belangrijk om de campagnes tot een succes te maken. Zij zijn het die ons gratis zendtijd, bannerruimte en/of advertentieruimte ter beschikking stellen. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. 

Is het moeilijk om genoeg partijen bij elke campagne te vinden die willen meewerken?

Lucy: We prijzen ons gelukkig dat het antwoord hier volmondig ‘nee’ op is. Veel gerenommeerde partijen dragen graag een steentje bij aan een betere maatschappij. Zoals Ludovic al eerder zei, gaat het bedenken van een SIRE campagne samen met een grote strategische en creatieve vrijheid. Bureaus werken daarom heel graag met ons samen. We winnen ook regelmatig prijzen met de campagnes. En last but not least gebruiken veel partijen waarmee we samenwerken het voor hun eigen PR. Win-win dus.

Wat is het laatste nieuws over de campagne?

Lucy: We hebben een geweldige PR-start gehad en hebben veel bijval gekregen op social media. De eerste reacties zijn heel positief. Dat is fijn, want XTC is toch een controversieel onderwerp. XTCFACTS.nl wordt goed bezocht en de antwoorden op onze ‘fact of fabel’ uitingen bevestigen dat de meeste jongeren niet weten waar ze ‘ja’ tegen zeggen. We hopen dat deze campagne daar verandering in gaat aanbrengen.

Ludovic: Het echte laatste nieuws volgt natuurlijk pas over een paar maanden als we gaan evalueren en de bereikte effecten af kunnen zetten tegen de bruto bestedingen die ons gegund zijn. Dat is doorslaggevend. We willen keer op keer een forse maatschappelijke bijdrage zien vanuit prijswinnend werk. Het nut van ons vak lijkt steeds vaker onder druk te staan in de maatschappij, maar als dat lukt, is iedereen gelukkig.

www.xtcfacts.nl
www.sire.nl
www.omd.com

Lees ook: SIRE lanceert campagne XTCFACTS.nl, gemaakt vóór en dóór jongeren

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

 Word lid van de Nederlands MediaNieuws Groep op LinkedIn

 Vacatures in media- en marketingcommunicatie