[Interview] Manoushka Zeegelaar Breeveld over ongewenste omgangsvormen in de mediasector
12-02-2018 10:42:00 Door: | Hits: 5152 | Tags:

Onlangs meldde de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) dat de podiumkunsten-, film- en televisiesector zich gezamenlijk gaan inzetten voor een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen die vanaf dit voorjaar operationeel zal zijn. Wij spreken met Manoushka Zeegelaar Breeveld, woordvoerster van Act Acteursbelangen.

Dag Manoushka. De aanleiding voor dit meldpunt valt te raden; #metoo. Klopt?

Dat klopt.

Alhoewel #metoo dit heeft aangewakkerd, is het probleem al langer bekend. Waarom wordt dit meldpunt nu pas opgezet?

Een aantal aangesloten organisaties hadden al zelf vertrouwenspersonen, maar omdat we allemaal met elkaar te maken hebben en de discussie zo’n vlucht genomen heeft leek het ons raadzaam de handen ineen te slaan. Bovendien zijn er veel zzp’ers werkzaam in de culturele sector, die steeds voor andere producenten werkzaam zijn. Naar wie moeten zij toe, als er iets gebeurt? Zo’n onafhankelijk, centraal meldpunt kan een oplossing bieden.

Is het aannemelijk dat er heel lang de andere kant op werd gekeken?

Er is sowieso in de film- en tv-branche, in het bijzonder waar het acteurs aangaat, een groot grijs gebied als het gaat om wat wel en niet toelaatbaar is. Dit meldpunt komt er om een en ander vast te leggen en af te spreken met elkaar. De andere kant opkijken is lang geïnterpreteerd als: het moet allemaal maar kunnen, of gezien als: het hoort er nu eenmaal bij. Veel ongeoorloofd gedrag is daaronder geschaard.

Welke partijen zijn betrokken bij de invulling van dit meldpunt en hoe?

Er zijn 27 verschillende organisaties uit de film- en tv-branche betrokken bij het meldpunt. Producenten, acteursbelangenvereniging, agenten, fondsen, kunstvakonderwijsinstellingen en de bonden. Ze zijn om de tafel gaan zitten en hebben gezamenlijk bekeken en nagedacht over hoe het beste om te gaan met de #metoo-discussie, binnengekomen klachten en naar buiten gekomen verhalen. Daaruit is het idee ontstaan om een plek te creëren waar iedereen die werkzaam is in de branche in ieder geval zijn of haar beklag kan doen. Door in zee te gaan met bedrijven buiten de sector zullen er twee vertrouwenspersonen worden aangesteld, die de klachten zullen behandelen en bekijken welke vervolgstappen slachtoffers kunnen en willen nemen. Maar ook als slachtoffers alleen maar een melding willen doen, kunnen ze bij het meldpunt terecht.

Waarom is een overkoepelend meldpunt nodig?

Waarom zou elke organisatie op eigen houtje moeten opereren als je allemaal met elkaar te maken hebt? De vertrouwenspersonen binnen organisaties blijven functioneren, maar gezamenlijk opereren levert transparantie op. Bovendien kun je samen nadenken over wat wel en niet toelaatbaar is. Een onafhankelijke klachtencommissie zal uiteindelijk beslissen over maatregelen ten aanzien van een dader. Daarnaast heeft een overkoepelend meldpunt een inventariserende werking. Eigenlijk weet niemand om hoeveel gevallen het hier gaat binnen de culturele sector. Daar hopen we inzicht in te krijgen.

Wat is het doel?

In verschillende andere branches is het meer dan normaal dat er regels zijn aangaande gedrag. Denk aan fysiotherapeuten, artsen. In onze branche zijn deze regels nooit opgesteld. Er komt in ieder geval een protocol op maat waar we ons op kunnen beroepen; waar vanuit gegaan kan worden. Het doel is duidelijk krijgen wat de verschillende mensen die werkzaam zijn in deze branche acceptabele omgangsvormen op de werkvloer vinden en die vastleggen.

Wat voor resultaten worden beoogd?

Transparante en veilige werkomgevingen, inzicht in de hoeveelheid gevallen, een laagdrempelig meldpunt vormen en het wegnemen van angst om te praten over dingen die je niet lekker zitten of die je onacceptabel vindt. 

Hoe werkt het? Iemand maakt een melding, wat volgt?

Mensen kunnen bij het meldpunt, al dan niet anoniem, hun beklag doen en een melding maken van dingen die ze niet bevallen of waar ze mee zitten. Er zitten daar een man en een vrouw, je kunt kiezen met wie je het liefste praat. Die gaan op hun beurt kijken wat er met de klacht gedaan kan worden en overleggen met de melder welke hulp hij of zij nodig heeft. Als er meerdere meldingen over eenzelfde persoon of instelling komen, zal een onafhankelijke klachtencommissie zich buigen over de te nemen maatregelen. Wat en of er juridische stappen ondernomen kunnen worden en of er aangifte gedaan kan worden, zal ook afhangen van wat de melder met de klacht wil.

Wat is het laatste nieuws?

Het laatste nieuws is dat we half februari besluiten bij welk bureau we de opdracht beleggen. Met opdracht bedoelen we de omschrijving van het protocol aangaande ongewenste omgangsvormen, het aanstellen van de vertrouwenspersonen en de onafhankelijke klachtencommissie.
We zoeken ook nog steeds naar een pakkende naam voor het meldpunt en tot slot is het ons streven om eind maart operationeel te zijn.

Foto: Liselore Chevalier

www.napk.nl
www.acteursbelangen.nl 


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie