[Interview] Marijn Deurloo over automated data en Ortec
07-02-2018 12:06:19 Door: Katja Brokke | Hits: 5190 | Tags:

Eind vorig jaar kondigde Havas Media een samenwerking aan met Ortec, een aanbieder van optimalisatiesoftware en analyseoplossingen, om real-time automated data te verkrijgen. Wat is Ortec precies voor bedrijf en wat doen ze voor Havas? We vragen het Managing Partner Marijn Deurloo.

Hallo Marijn. Hoe ben je bij Ortec terecht gekomen?

Ik ben bij Ortec gekomen via een afwisselende carrière als intrapreneur en entrepreneur. Op mijn 16e won ik ooit MicroMasters Holland (een nationale programmeerwedstrijd) en begon mijn eerste bedrijfje: een joint-venture met Apple. Daarna heb ik bij MKB Nederland in 1993 aan de wieg gestaan van mkb-net, een van de eerste zakelijke internetstartups van Nederland die tot doel had om ondernemers in het mkb de digitale snelweg op te helpen en voordelen uit te nutten door gezamenlijk inkopen en kennisdeling. Vanaf 1998 heb ik bij de Telegraaf Media Groep gewerkt om TMG groot te maken op het internet. Vanaf 2007 ben ik weer zelfstandig ondernemer en ben ik een aantal bedrijfjes begonnen, waaronder imgZine, dat verreweg het meest succesvolle onderdeel was. Deze bedrijfjes heb ik in 2013 samengevoegd met Ortec om samen hard(er) te kunnen groeien.

Waarvoor komen klanten naar Ortec?

In de huidige VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)-wereld wordt besluitvorming steeds ingewikkelder, terwijl de hoeveelheid data en variabelen die beslissingen beïnvloeden snel groeit. Klanten worstelen om wegwijs te worden uit deze data en deze in te zetten als ondersteuning bij besluitvorming. Om deze ingewikkelde puzzels op te lossen, kloppen ze aan bij Ortec. Wij houden van het toepassen van wiskunde om deze complexe problemen te helpen oplossen en zijn daar ook heel goed in.

Klanten worstelen om wegwijs te worden uit alle data

Onze wiskundige optimalisatie-oplossingen stellen organisaties in staat om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen door rekening te houden met alle relevante variabelen. De toegevoegde waarde van toegepaste wiskunde kan in principe in alle stappen van iedere productie- of serviceketen worden gerealiseerd. Dat kan variëren van het optimaliseren van routes en het plannen van vrachtwagens, het opstellen van complexe roosters in de zorg tot het optimaal inzetten van marketing budget over kanalen, dynamic pricing en het op allerlei vlakken toepassen van artificial intelligence. Dit resulteert in lagere kosten, minder verspilling, hogere arbeids- en klanttevredenheid en een verlaagde impact op het milieu.

In de 36 jaar van ons bestaan, hebben wij aangetoond dat je met data en toegepaste wiskunde kunt bijdragen aan een duurzame wereld.

Kun je een praktijkvoorbeeld geven?

Voor bedrijven als Coca Cola, Walmart en P&G optimaliseren wij hun logistiek. Daarmee besparen we brandstof en hebben we direct impact op hun marge. Bij e-commercebedrijven passen we dynamic pricing toe om hun opbrengst te optimaliseren. Op het gebied van marketing houden we ons bezig met het in kaart brengen van de customer journey en het (middels conversieattributie) optimaliseren van de opbrengst.

Ortec bestaat niet zonder data. Nu is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in aantocht. Hoe spelen jullie hier op in?

Binnen Ortec gaan wij zorgvuldig om met data en doen wij al het mogelijke om deze te beveiligen, ook de klanten waar wij mee werken verwachten dat van ons.

De AVG vraagt om nog striktere maatregelen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming die binnenkort van kracht gaat, is er ook op gericht dat data goed beschermd zijn, maar vraagt nog striktere maatregelen van bedrijven hoe zij omgaan met informatie in vergelijking met vroeger. Ortec conformeert zich vanzelfsprekend aan de verplichtingen die deze verordening ons oplegt. Wij zijn dan ook bezig om onze organisatie en processen zo in te richten dat wij hiermee compliant zijn. Tegelijkertijd zorgen we dat onze producten voldoen aan de eisen van de AVG.

Adviseren jullie klanten over de AVG?

In principe niet. Wij zorgen dat wij de noodzakelijke maatregelen nemen om te voldoen aan de AVG, maar spelen bij de advisering naar klanten op dit punt geen rol. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten zelf om te zorgen dat zij compliant zijn met de AVG.

Onlangs hebben jullie Havas Media mogen verwelkomen als klant. Wat gaan jullie voor hen doen?

We hebben met Havas een partnerschap gesloten waarbij wij samen proberen door de toepassing van Ortec-producten en -technieken meer data-driven te werken met als doel dit in te zetten ten dienste van de klanten van Havas. Wij hopen hiermee uiteindelijk door de hele keten van het mediabureau waarde toe te voegen en ondertussen onze producten nog verder te verfijnen. Deze liggen met name op het gebied van conversie attributie, het inzichtelijk maken en optimaliseren van de customer journey en het optimaliseren van de verdeling van budgetten over de verschillende media.

Klanten van Havas hebben direct toegang tot onze groep datawetenschappers

Welke service kan Havas hierdoor leveren die concurrenten niet in huis hebben?

Havas kan middels de partnerschap enerzijds toegang bieden tot de Ortec-producten op het gebied van conversieattributie en budgetoptimalisatie en anderzijds van de hoogwaardige expertise van Ortec op het gebied van data science en business/marketing analytics. De klanten van Havas hebben daarmee direct toegang tot onze grote groep aan datawetenschappers.

Wat is het laatste nieuws?

We kwamen er samen met Havas al snel achter dat het op orde brengen van de vaak complexe datastromen uit vele systemen een bottleneck was alvorens we naar optimalisatie konden kijken. We kwamen dit direct tegen bij het in kaart brengen van de eerste customer journeys. We hebben daarom in de afgelopen maanden samen met Havas de Ortec Data Foundation ontwikkeld waarin Havas zelf door configureren (en dus zonder programmeren) de datastromen op orde kan brengen. Inmiddels lopen de data van meerdere klanten nu volautomatisch in de Data Foundation. Hierdoor bereiken we meteen een enorme flexibiliteit, een versnelling in het vergroten van inzicht in data en zijn we in staat om geschoonde data terug te leveren aan klanten.

www.ortec.com/nl
www.havasmedia.nl

 

Lees ook: Samenwerking Havas Media en optimizationbedrijf Ortec

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie