Aandeelhouders TMG keuren verkoop aandelen Keesing Media Group aan Ergon goed
04-09-2017 08:42:00 | Door: Arjen Westra | hits: 1261 | Tags:

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMG is het voorstel tot de verkoop van de aandelen van Keesing Media Group aan Ergon en het behouden van een indirect minderheidsbelang van 30 procent in Keesing goedgekeurd.

De betrokken Ondernemingsraden van TMG en Keesing hebben hierover eerder deze week positief geadviseerd. Hiermee kan de aandelentransactie definitief worden afgerond. De netto kasstroom uit de transactie van circa 130 miljoen euro wendt TMG aan om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen.

Tevens biedt het ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken. Door het behouden van een minderheidsbelang in Keesing kan TMG profiteren van de uitrol van de buy and build en digitale strategie voor Keesing in de nieuwe situatie.

De overeengekomen waardering voor 100 procent van de onderneming Keesing bedraagt 150 miljoen euro (enterprise value, debt and cash free).

De netto kasstroom uit de transactie bedraagt voor TMG circa 130 miljoen euro (rekening houdend met een herinvestering voor het 30 procent belang, de omvang van de financiering van het partnership en uitgaand van de bankstand van Keesing per 30 juni).

TMG heeft goede afspraken gemaakt over haar positie als minderheidsaandeelhouder en blijft met haar zetel in de Raad van Commissarissen nauw betrokken bij Keesing.

De verkoop van de aandelen van Keesing biedt voordelen voor alle betrokken partijen.

Keesing kan zich volledig focussen op haar kernactiviteiten, haar groeipotentieel ten volle benutten en haar internationale successen verder uitbouwen.

TMG wordt schuldenvrij, kan investeren in de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken, blijft betrokken bij Keesing en kan profiteren van de uitrol van de buy and build en digitale strategie.

De betrokken ondernemingsraden van TMG en Keesing hebben eerder deze week een positief advies uitgebracht over de verkoop van de aandelen, het behouden van een indirect minderheidsbelang van 30 procent in Keesing, de aan te trekken bancaire financiering voor Keesing en de daarvoor te stellen zekerheden en garanties.

Ergon heeft kenbaar gemaakt de heer Philip Alberdingk Thijm te willen aanstellen als directeur van Keesing, ook hierover hebben de betrokken ondernemingsraden positief geadviseerd.www.tmg.nl
www.ergoncapital.com


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie