Adoptiq ontvangt deel van 4,5 miljoen euro financieringsronde overheid
01-11-2016 12:58:00 | Door: Katja Brokke | hits: 1388 | Tags:

Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten Adoptiq te steunen met een Innovatiekrediet. Dit krediet is bedoeld voor innovatieve en technologische ideeën. 

Menno Kenter, CEO van Adoptiq: "Hoort een print-advertentieplatform tot deze groep ideeën? Reken maar, het digitaliseren van de handelsprincipes van print is een technologische prestatie van formaat. Denk alleen al aan het dynamisch beschikbaar maken en op orde houden van alle mogelijke formaatcombinaties tijdens een proces van kopen, bieden, onderbieden, opties, private deals en actiematige aanbiedingen. En dan hebben we het nog niet eens over de noodzakelijke algoritmes en intelligentie die nodig zijn om de handel in print aan te sluiten op nieuwe trends en technologieën.
Dit was niet de enige beweegreden voor het toekennen van het Innovatiekrediet. Een andere belangrijke reden is onze visie over waaróm ons platform bestaansrecht heeft."

Vanaf de eerste krantenadvertentie rond 1700 is print een paar eeuwen lang het belangrijkste reclamemedium geweest. Tot begin vorige eeuw.  Nieuwe en andere media werden populair, zoals outdoor, radio, televisie en internet. Logischerwijs veranderde hierdoor de marktpositie van print en de verkoopcijfers zijn vandaag de dag nog steeds dalende.

Kenter: "Desondanks zijn het vooral de printmedia die de ware onafhankelijke journalistiek waarborgen. Waar schrijvers met aandacht onderzoeken en hun waarnemingen vastleggen in inkt op papier. Zij creëren content waar zowel de televisie als het internet niet buiten kunnen. Of zoals John Oliver zei: 'De media is een voedselketen die ineen zakt zonder kranten.'. Deze journalistieke inspanningen worden al 300 jaar mede mogelijk gemaakt door de inkomsten uit advertenties. Helaas slinken die inkomsten. Dat is vervelend voor de industrie, maar zeker ook voor de maatschappij die aan de hand van berichtgeving de wereld om haar heen moet duiden.
Adoptiq pretendeert niet het tij te keren. Het medialandschap verandert, daar is niets aan te doen. Wat wij wel willen is de printwereld handvatten bieden om aan te sluiten bij de handelsprincipes in de huidige mediawereld. Want als de manier van handelen gelijk getrokken wordt, gaat het weer over de kracht van het medium. En op dat gebied heeft print zich al 300 jaar bewezen."

www.adoptiq.com

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie