Amerikaanse zenders kunnen makkelijker Mediawet omzeilen
18-04-2019 15:05:00 | Door: David de Jong | hits: 3314 | Tags:

Met name Amerikaanse zenders kunnen makkelijker de Nederlandse Mediawet omzeilen dankzij het Commissariaat voor de Media. Dit blijkt uit een aanpassing van beleidsregels die het Commissariaat voor de Media heeft toegepast.

Zenders die in Nederland en buiten Nederland worden uitgezonden met ondertiteling en reclame hoeven voortaan geen Nederlandse programma's meer uit te zenden. Dit blijkt uit gewijzigde regels en de praktijk die de toezichthouder op de Mediawet heeft geimplementeerd. Tot voor kort moesten zenders met een Nederlandse uitzendlicentie met distributie in Nederland en daarbuiten 40 procent van hun aanbod (behoudens nieuws en sport) aan Nederlandse programma's wijden. Madeleine de Cock Buning, Eric Eljon en Jan Bune hebben als Comissarissen beleidsregels hierop aangepast waardoor ook met distributie in Nederland het mogelijk is zich te onttrekken aan de quotaregeling voor Nederlands produkt.

In de nieuwe beschrijvingen van de beleidsregels heeft het Commissariaat voor de Media opgenomen dat als 'nagenoeg geheel' het uitzendgebied buiten Nederland is, er geen Nederlandse produkties hoeven te worden uitgezonden. De periode waarin de aanpassingen hebben plaats gevonden, is opvallend. Dat is immers vlak voordat het Amerikaanse Discovery haar zenders overhevelde vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Uit de beslissingen die het Commissariaat voor de Media daarna heeft genomen, blijkt dat het de Amerikaanse omroep dusdanig ter wille is gebleken dat het niet alleen 218 uitzendlicenties heeft afgegeven maar ook 218 ontheffingen heeft verleend aan deze kanalen van Discovery.

Concreet komt het erop neer dat Discovery hierdoor voor de in Nederland en buiten Nederland uitgezonden zenders geen Nederlands produkt hoeft uit te zenden. Ten aanzien van de hoofdkanalen Discovery Channel en TLC is het Commissariaat voor de Media daarbij boven zeer coulant door de stelling in te nemen dat het nieuwe zenders zouden zijn, zodat ook op het gebied van Europese produkties ontheffingen zijn afgegeven en de twee jaar helemaal geen Nederlands produkt hoeft te wortden uitgezonden. Discovery Channel is sinds 1989 actief met een Nederlandse versie. TLC bestaat sinds 2011 met een Nederlandse versie. Discovery heeft zelf aangegeven overleg te hebben gevoerd met het Commissariaat voor de Media over de aanvragen van uitzendlicenties. Niet duidelijk is of en hoe het Commissariaat voor de Media daarbij de vraag heeft gekregen de regels daarop aan te passen. In de praktijk zijn de regels daarop immers aangepast.

Discovery zegt desgevraagd over een gedane lobby of beinvloeding van regelgeving nauw met het Commissariaat voor de Media samen te werken. Hoe Discovery precies met de mediatoezichthouder samenwerkt is niet duidelijk. Het Commissariaat voor de Media stelde dat er doorlopend contact is geweest. Het commissariaat voor de Media zegt dat het vanzelfsprekend is dat inhoudelijke punten die in de beleidsregels zijn opgenomen, aan bod zijn gekomen.

In de Nederlandse media-industrie gaat sinds enige tijd de discussie over de oneerlijke concurrentie die gevoeld wordt door grote internationale spelers als Google, Apple en Netflix. Daarbij is het verwijt dat deze spelers niet of nauwelijks hoeven te investeren in lokale content en de nationale media-industrie daarmee oneigenlijk beconcurreren. Nu ook internationale - met name Amerikaanse - partijen door het Commissariaat voor de Media met dusdanige interpretaties van de Mediawet worden gefaciliteerd in het niet of beperkter hoeven maken en uitzenden van Nederlandse en Europese content, komt de vraag op of dat de bedoeling is van de Nederlandse en EU-wetgevers. Het Commissariaat voor de Media stelt dat de politiek het van begin af aan wenselijk vindt dat er rekening wordt gehouden met bijzondere gevallen.

www.cvdm.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie