IAB Nederland introduceert online advertising richtlijnen naar aanleiding adblocker-gebruik
04-12-2015 15:57:00 | Door: Ton Boom | hits: 4085 | Tags:

Het is inmiddels algemeen bekend dat consumenten zich in toenemende mate verzetten tegen bepaalde elementen van online advertising. Een symptoom hiervan is het toenemende gebruik van adblockers. IAB Nederland trekt zich de feedback van de consument aan en onderneemt actie door een aantal richtlijnen op te stellen voor online adverteerders en uitgevers.

De richtlijnen zijn enerzijds gebaseerd op het L.E.A.N. Ads program van het Amerikaanse IAB Tech Lab en anderzijds op de inzichten die IAB Nederland in eigen land verzamelde, zowel onder consumenten als onder bij IAB aangesloten bedrijven.

Het principe van L.E.A.N. (Light, Encrypted, Ad choice supported, Non-invasive ads) geeft richting om de volgende fase van standaarden voor digital advertising in te gaan. Dit programma wordt gesteund door IAB’s over de hele wereld en duizenden aangesloten leden.
IAB Nederland heeft zich aangesloten bij de commissie die de L.E.A.N. - principes vormgeeft en heeft de L.E.A.N.-uitgangspunten vertaald naar de Nederlandse markt, om deze concreter te maken en specifiek op de Nederlandse markt toe te spitsen.

De inzichten over de Nederlandse consument heeft IAB Nederland verkregen door twee eigen onderzoeken die IAB in het najaar van 2015 onder honderden respondenten uitvoerde in partnership met Mediabrands Marketing Sciences

De richtlijnen kennen momenteel een conceptstatus en zullen een iteratief karakter hebben. Ze luiden als volgt:

Streef naar een pagina- en elementopbouw volgens “lazy loading”-principe: content laadt eerst, daarna advertenties.

Certificeer third party-adservers en -pixels op basis van veiligheid en snelheid, net zoals grote global publishers dat doen.

Maximale bestandsgrootte bij inladen pagina van 5 KB voor banners tot maximaal 100 KB (html + assets gezipped) voor rich media-uitingen op mobiele devices.

In-app kunnen de juiste Software Development Kits helpen om banners lichter te maken. Doordat veelgebruikte libraries en andere functies er dan al zijn als de app opgestart is, hoeven deze niet ingeladen te worden.

Maximale bestandsgrootte bij inladen pagina 200 KB (HTML met de assets gezipped) en maximaal 15 assets per uiting voor schermen groter dan 12 inch en voor vaste connecties.

Wees terughoudend met remessaging-campagnes. Voer een frequency cap in om overmatige blootstelling te voorkomen.

Wees terughoudend met layers die over content vallen en zorg voor een duidelijk zichtbare sluitknop. Voer een frequency cap in om overmatige blootstelling te voorkomen.

Wees terughoudend met floor ads. Voer een frequency cap in om overmatige blootstelling te voorkomen.

Zowel voor layers als voor floor ads geldt: RTB en reserved campagnes zouden geen overlap moeten hebben.

Zorg er bij elke interactie voor dat alle klant- en formulierdata die over het netwerk gaat standaard encrypted is.

Hanteer bij pré en mid roll-videocommercials een maximale duur van de non-skippable content van 5 seconden.

Formuleer een Privacy policy waarin in begrijpelijke bewoordingen wordt uitgelegd hoe de uitgever met data omgaat. (Zie voor een goed voorbeeld de Basecamp privacy policy.)

Als er toch van voorgaande principes afgeweken moet worden, beveelt IAB Nederland aan om bezoekers een aantal scenario’s waaruit gekozen kan worden aan te bieden. Denk aan het whitelisten van bepaalde functionaliteiten, aan een site met verminderde functionaliteit en/of content of aan directe betaling voor een advertentieluwe of –vrije omgeving.

Deze conceptrichtlijnen zijn eerst en vooral bedoeld als discussiedocument.

Doel ervan is om de interne discussie bij adverteerders, uitgevers en eigenaars van sites en apps richting te helpen geven.

We zijn ons ervan bewust dat het ideaal per organisatie en mogelijk zelfs per merk of applicatie zal verschillen. De kern is dat IAB Nederland aanbeveelt om per product of merk een dialoog aan te gaan met de consument. Doel is om tot een goed afgewogen propositie te komen waarmee zowel met consument als adverteerder op lange termijn een gebalanceerde en houdbare relatie opgebouwd kan worden.

Verzoek om input marktpartijen

Zoals in elke industrie is het wenselijk dat standaarden gecreëerd en beheerd worden door non-profit organisaties die een breed deel van de industrie kan vertegenwoordigen, waarbij het zeer belangrijk is dat er vanuit zoveel mogelijk verschillende partijen en perspectieven input geleverd wordt. Dit kan door een mail te sturen naar lean@iab.nl

De consument vraagt ons als industrie om actie te ondernemen. Het is aan ons om daarop een antwoord geven.

www.iab.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie