Eindhoven247: JCDecaux is tot twee keer toe in het ongelijk gesteld
02-12-2016 14:23:00 | Door: Max Vlugt | hits: 5791 | Tags:

Persbericht van Eindhoven247

Eindhoven247 is deze week wederom in hoger beroep in het gelijk gesteld in het proces dat buitenreclame exploitant JCDecaux aangespannen had. De berichtgeving in de pers en de persberichten van JCDecaux vragen om een duidelijke reactie van Eindhoven 247. Eindhoven247 is een dienstverlenende organisatie die zich bezig houdt met hospitality, evenementenbeleid en en buiten media van Eindhoven.

Eindhoven247 heeft in 2015 een tweetal buitenreclame overeenkomsten afgesloten met hierin gespecialiseerde ondernemingen: exploitatie van reclame in de bus abri's die deels eigendom zijn van ons en de gemeente en waarvan wij het exclusieve recht hebben op de reclame exploitatie (via Clear Channel) en exploitatie van reclame in vrijstaande reclamevitrines (via Exterion Media).

Ze hebben deze overeenkomsten zonder openbare aanbestedingsprocedure afgesloten, omdat uit een marktconsultatie bleek dat het veiligstellen van de inkomsten - circa 1,6 miljoen euro per jaar - prioriteit had boven de op dat moment onzekere uitkomsten van het voeren van een aanbestedingsprocedure. Eindhoven247 is een zelfstandige rechtspersoon, die wettelijk niet verplicht is om deze projecten aan te besteden.

JCDecaux heeft via twee juridische procedures bezwaar aangetekend, omdat zij ook graag op deze concessies een aanbieding had willen doen. JCDecaux beroept zich hierbij op de volgende argumenten: onderhands contracten afsluiten door Eindhoven247 is juridisch niet toegestaan, omdat er sprake is van een zogenaamd grensoverschrijdend belang en verder dat Eindhoven247 geen zelfstandige rechtspersoon is, maar is een publiekrechtelijke instelling en zou daarmee aanbestedingsplichtig zijn.


In het eerste vonnis  van de rechtbank zijn alle door JCDecaux opgevoerde grieven niet bewezen geacht. De rechter heeft dit vonnis in hoger beroep bekrachtigd en duidelijk gesteld dat er geen sprake is van een grensoverschrijdend belang waardoor dus ook in het hoger beroep de belangrijkste grief nogmaals van tafel is geveegd. Eindhoven247 stond ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten volledig in haar recht.

De rechter heeft zich niet gebogen over de vraag of Eindhoven247 een zelfstandige rechtspersoon is, omdat het argument van het grensoverschrijdende belang niet gehonoreerd werd. Echter, merken ze op dat Eindhoven247 een zelfstandige rechtspersoon is die voor haar activiteiten niet afhankelijk is van inkomsten van de gemeente. 

JCDecaux heeft inmiddels de stap genomen naar de Hoge Raad om alsnog haar gelijk te halen. Eindhoven 247 betreurt deze actie. Ze zijn van mening dat het handelen van JCDecaux op zijn minst vreemd is. Al voordat er een uitspraak was, werd via persberichten getracht de mindset te beïnvloeden. 
JCDecaux in de afgelopen jaren ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt om contracten met gemeenten onderhands af te sluiten.

www.eindhoven247.nl
www.jcdecaux.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie