Mediabrief Arie Slob: raming reclame-opbrengsten STER 2020 fors naar beneden bijgesteld
18-11-2019 06:00:00 | Door: David de Jong | hits: 6884 | Tags:

Minister Arie Slob heeft de raming van de STER-opbrengsten 2020 met 30 miljoen naar beneden bijgesteld naar 160 miljoen euro als te verwachten netto afdracht aan de overheid. STER zelve gaat volgens een aan de minister verstuurde brief uit van 190 miljoen euro met een onzekerheidsmarge van 10 procent. Dit blijkt uit de Mediabrief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De STER heeft de minister aangegeven dat de Olympische spelen en het EK Voetbal circa 5 miljoen euro aan extra reclame-inkomsten zal opleveren. Voor het kalenderjaar 2019 verwacht STER 173 miljoen euro aan afdracht. In de redenatie van de minister zou de STER bij gelijkblijvende omstandigheden STER 178 miljoen euro kunnen afdragen in 2020. De minister verwacht aldus geen stijging van de opbrengsten die STER genereerd uit de exploitatie van reclamezendtijd op radio. televisie, on demand en de websites van de NPO.

De Christenunie-minister verwacht niet dat de omstandigheden komend kalenderjaar gelijk blijven en bouwt daarom een veiligheidsmarge van 10 procent in, zoals de STER ook doet. Dit om rekening te houden met ontwikkelingen in de reclamemarkt een mogelijk dalend marktaandeel van de NPO, reclamebeleid van Talpa Network en RTL Nederland, en de effectiviteit van de STER.  Voor 2021 verwacht de minister een opbrengst van 155 miljoen euro uit STER-gelden. De verwachtingen zijn aldus fors lager dan de STER zelf heeft geprognotiseerd.

De netto opbrengsten van de STER worden overgemaakt naar het ministerie van OCW die ze gebruikt voor de Mediabegroting waar onder meer de NPO uit wordt gefinancierd. Vooruitlopend op de plannen om per 2022 de STER-inkomsten rechtstreeks naar de NPO te laten lopen, heeft de NPO deze inkomsten opgenomen in de NPO-begroting 2020. Dit heeft tot kritiek geleid van onder meer het Commissariaat voor de Media die vreest dat daarmee de afhankelijkheid van reclamegelden in de programmering zou kunenn doorklinken.

Overigens is onduidelijk of de hervorming van het STER-bestuur nog spoedig kan ingaan nu de Eerste Kamer twijfels heeft over andere onderdelen in de wet waarin dit is opgenomen. De hervorming is bedoeld om de NPO-vertegenwoordigers uit het STER-bestuur te halen en een model met een Raad van Toezicht en (dagelijks) Bestuur in voeren. Het is nu aan de minister om te reageren op de twijfels van de Eerste Kamer die gaan over een in de Tweede Kamer aanvaard wijzigingsvoorstel vanuit GroenLinks en het CDA die het politici verbiedt om in omroepbesturen te zetelen.

www.npo.nl
www.ster.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie