Commissariaat voor de Media gaat op de schop
11-06-2020 12:49:00 | Door: David de Jong | hits: 10770 | Tags:

Het Commissariaat voor de Media zal anders worden georganiseerd. Per 1 oktober 2020 worden drie nieuwe commissarissen benoemd die de directe leiding krijgen over de toezichthouder op de Mediawet. In 2019 kwam de mediatoezichthouder onder vuur en werd commissaris Eric Eljon ontslagen door de minister en kwam de integriteit van bestuurders onder wie voormalig voorzitter Madeleine de Cock Buning, Jan Buné en voormalig algemeen directeur Suzanne Teijgeler onder vuur.

De voormalig algemeen directeur is bij Discovery Benelux gaan werken, terwijl kort daarvoor na intensief contact met de mediatoezichthouder, uitzendlicenties voor heel Europa zijn afgegeven met gevraagde ontheffingen. De commissarissen Madeline de Cock Buning en Eric Eljon kregen ruzie nadat Eric Eljon mee had geschreven aan een boek over de mediawereld. Madeline de Cock Buning is lobbyist geworden van Netflix.

Sinds 15 november 2019 is Renate Litjens aangesteld als interim-voorzitter. Jan Buné zal per 1 oktober 2020 vervroegd vertrekken, zijn benoemingstermijn niet afmaken en met pensioen gaan. In de situatie per 1 oktober 2020 zal de te benoemen voorzitter niet alleen de verantwoordelijkheid maar ook de dagelijkse leiding krijgen over de toezichthouder en wordt de functie van algemeen directeur geschrapt, net als het idee van een managementteam. Interim-voorzitter Renate Litjens werkt deels al volgens deze werkwijze.

ABDTOPConsult noemt de structuur topzwaar en een waar de rolzuiverheid moeilijk van te bewaken is in een organisatie met werkgelegenheid voor minder dan 50 arbeidsplekken. Het College van Commissarissen was nauwelijks betrokken bij de interne organisatie, waardoor sprake was van gebrekkige communicatie.

Arie Slob: "Wanneer de inhoudelijke besluitvorming bij het besturend orgaan ligt, zijn aspecten als transparantie, goede communicatie en een sterke verbinding met de organisatie van essentieel belang. Het college is echter te veel op afstand van de rest van de organisatie komen te staan. Dit heeft ertoe geleid dat een duidelijke aansturing en prioritering ontbreekt. Daarnaast ligt er nog een belangrijke opgave voor het Commissariaat om de bedrijfsvoering op voldoende niveau te brengen, zoals eerder in het verslag van de zbo-evaluatie is vastgesteld. Daar wordt door het Commissariaat in afstemming met het ministerie hard aan gewerkt."

Het Commissariaat voor de Media krijgt een transitieperiode van 2 jaar zodat op 1 oktober 2022 de nieuwe werkwijze volledig zal zijn doorgevoerd. Naast een aanstelling van een voorzitter op basis van minimaal 32 uur per week, krijgen de twee overige commissarissen een aanstelling van 25 procent.

Om de werking van het Commissariaat voor de Media te verbeteren komen er een Expert Panel en een Raad van Advies. Deze zullen de commissarissen adviseren als externe organen. Het Commissariaat voor de Media reageert positief op de stappen die de minister aankondigt. Een woordvoerder: "De plannen zijn in nauwe samenwerking opgesteld en we werken sinds de zomer 2019 eraan om het Commissariaat voor de Media gezond te maken." De minister verwacht de benoemingen voor 1 oktober 2020 te realiseren. Een proces tot werving is inmiddels gestart.

www.cvdm.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie