Ook niet NVJ-leden in Raad voor de Journalistiek
09-01-2018 15:30:00 | Door: Katja Brokke | hits: 4728 | Tags:

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft niet meer als enige partij zeggenschap over de benoeming van de leden van de Raad voor de Journalistiek. De Algemene Ledenvergadering van de NVJ heeft onlangs ingestemd met een motie voor een nieuwe benoemingsprocedure.

Tekst: Herman Spinhof

In april vorig jaar werd de discussie over de benoemingsprocedure in de Nieuwe Reporter aangezwengeld door mediajournalist Theo Dersjant. Hij stelde dat de NVJ een te zware stem heeft in die procedure en karakteriseerde de Raad voor de Journalistiek als een NVJ-Raad voor de Journalistiek en niet representatief voor het journalistieke beroepsveld.

De NVJ is medeoprichter van de in 1960 opgerichte Raad en betalend deelnemer. Naast de NVJ participeren in de Raad alle belangrijke mediaorganisaties: de NDP Nieuwsmedia (NDP/NUV), Magazine Media Associatie (MMA/NUV), Media voor Vak en Wetenschap (MVW/NUV), de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH), de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), de organisatie van lokale nieuwsmedia (NNP), RTL Nederland en SBS Broadcasting.

De benoemingsprocedure zoals die is vastgelegd in de statuten (artikel 5) van de Raad voor de Journalistiek stamt uit de tijd van haar oprichting. Daarin staat dat van de leden die journalist zijn worden er ten minste zeven [van de tien, HS] benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Er zitten bovendien nog eens tien niet-journalisten in de Raad.

De beroepsgroep van journalisten is natuurlijk breder dan de NVJ met circa 8000 leden vertegenwoordigt. Volgens CBS zijn er 31.000 werkzame journalisten, 8000 zijn lid van de NVJ, 600 van de VVOJ en 350 van de sectie freelancejournalisten van de Auteursbond. In totaal is dus 29 procent van de journalisten georganiseerd (inclusief dubbeltellingen NVJ, VVOJ en Auteursbond). De Raad doet uitspraken die verder reiken en dient alle werkzame journalisten te representeren. Het bestuur van de NVJ en de Raad zijn dan ook overeengekomen dat de benoemingsprocedure niet meer via de NVJ verloopt.

Na overleg met de Raad heeft het bestuur van de NVJ een schriftelijk verzoek gedaan, waarin de Raad gevraagd wordt een voorstel te doen, zodanig dat het Stichtingsbestuur van de Raad voortaan bepaalt wie er zitting neemt als journalistieke afgevaardigden in de Raad. De Raad en het bestuur van de Stichting van de Raad delen die mening en hebben dat ook laten blijken tijdens de gesprekken met de NVJ. Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ zullen journalistieke kandidaten nog wel door de NVJ worden voorgedragen, maar kan het Stichtingsbestuur van de raad ook zelf kandidaten, niet NVJ-leden, suggereren.

Folkert Jensma, voorzitter van de Stichting van de Raad voor de Journalistiek: "In het overleg met het NVJ-bestuur kwamen we samen tot de conclusie dat NVJ-lidmaatschap voortaan geen conditie meer hoeft te zijn om als kandidaat-Raadslid op een journalistenzetel in de Raad te worden benoemd. Dat is dus een goed resultaat."

Of het statuut daarvoor met alle kosten en notariële bemoeienis ook daadwerkelijk veranderd dient te worden, is de vraag en wordt nader bekeken. De praktijk is in ieder geval dat de NVJ nu niet meer als enige partij bepaalt wie in de Raad zitting heeft. Dat is goed voor het aanzien van de Raad en goed voor de journalistiek in het algemeen.

www.rvdj.nl

Herman Spinhof (drs.) is socioloog, zelfstandig journalist en columnist van het Nederlands MediaNetwerk.

 

 

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie