TMG gaat kosten met 90 miljoen euro terugbrengen, waarvan 40 miljoen euro in 2017
27-09-2016 14:00:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 1645 | Tags:

TMG geeft tijdens de Investor Relations-dag een update over de 24/7 strategie en over de vooruitgang ten aanzien van de organisatorische aanpassingen die bij de presentatie van de halfjaarcijfers zijn aangekondigd. De 24/7 strategie is gericht op het maken en verspreiden van relevante content voor alle consumenten zoals zij het willen: overal, altijd, via alle denkbare distributievormen (onder meer print en mobile) en op het verder vergroten van het bereik van de belangrijkste merken van TMG, hierbij gebruik makend van alle beschikbare data.

Geert-Jan van der Snoek, CEO van TMG: "Dit proces verloopt volgens een strak tijdsplan en wordt op doorlopende basis uitgevoerd. Hierdoor zijn we in staat om ons aan te passen aan een steeds veranderende Nederlandse media- en consumentenmarkt. TMG voert haar strategie uit op basis van drie pijlers: focus, herstel van de kernactiviteiten en toekomstbestendig maken van de organisatie.

In de afgelopen maanden hebben we onze strategische koers verder ingevuld met het steeds scherper stellen de door ons ingezette richting. Met de aangekondigde organisatorische wijzigingen liggen we op schema voor wat betreft het toekomstbestendig maken van onze organisatie. We verlagen daarnaast niet alleen onze kostenbasis en realiseren interne synergie en synergie met onze partners, maar we maken de organisatie ook flexibeler, we vergroten ons potentieel om nieuwe initiatieven, producten en diensten doorlopend te ontwikkelen voor onze consumenten en klanten.

De strategische samenwerking met cross-mediale partners zoals Talpa geeft TMG groeimogelijkheden naar de toekomst. We versterken nadrukkelijk de ontwikkeling van TMG tot een modern mediabedrijf dat altijd en overal relevante content levert via elk distributiekanaal. Overall ziet de strategie van TMG erop toe de maximale onderliggende waarde te realiseren van onze sterke merken en onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen.”

Strategische samenwerking met Talpa

De reeds eerder aangekondigde samenwerking met Talpa op het gebied van radioactiviteiten biedt TMG vanuit zowel strategisch als financieel oogpunt voordelen. De transactie zorgt voor een verbetering van de solvabiliteitsratio van TMG met circa 3 procent en levert in 2016 een non-cash boekwinst op. Voorts zal de bijdrage van Sky Radio Group (SRG) aan de EBITDA in de toekomst worden vervangen door het aandeel in het resultaat van het nieuwe radiobedrijf. De door SRG gegenereerde kasstroom - 2,6 miljoen euro in 2015 - zal in het kasstroomoverzicht worden vervangen door dividend uit investeringen in geassocieerde deelnemingen, die naar schatting 3 tot 4 miljoen euro per jaar zullen bedragen. De uitkomst van het geschil met de overheid over de waarde van de Radio Veronica-vergunning vormt geen onderdeel van deze transactie.

Outlook 2019

In het kader van de strategie van TMG en de organisatorische transformatie zal TMG blijven investeren in de uitbreiding van de digitale activiteiten en bereik, zowel autonoom als door middel van (strategische-) samenwerkingsverbanden. Deze gecombineerde maatregelen moeten in 2019 resulteren in:

  1. Voortgaande EBIT groei (1,3% in 2015, > 4% in 2017, >10% in 2019)
  2. Verlaging kosten met 90 miljoen euro (2017 40 miljoen euro)
  3. Groei van het digitale aandeel in de totale omzet tot > 25% (13% in 2015, 2017 > 16%)
  4. Herstel dividend-uitkeringspercentage van 35% van de operationele kasstroom


Met de reorganisaties van de drukcapaciteit en enkele onderdelen bij HMC en TMG Landelijke Media, zijn in 2015 de eerste stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2016 zijn verdere organisatorische veranderingen aangekondigd met als doelstelling om de kosten over het boekjaar 2018 met minstens 20 procent te verlagen - ten opzichte van 2015, exclusief investeringen in nieuwe activiteiten. Dit zal in 2019 moeten resulteren in een kostenverlaging van 90 miljoen euro ten opzichte van 2015. De herstructureringslasten zullen in totaal naar verwachting tussen de 30 en 40 miljoen euro bedragen.

Als onderdeel van de herstructurering van de onderneming is TMG vergevorderd in het onderzoek naar het verder verlagen van de materiële vaste activa op de balans. Hieronder valt ook de optie van een sale-and-leaseback transactie van de vastgoedportefeuille, waarbij een eerste analyse een minimale marktwaarde van tussen de 60 en 80 miljoen euro voor de locatie aan de Basisweg in Amsterdam laat zien.

Ten aanzien van Keesing is vastgesteld dat verdere internationale expansie, rationalisatie en efficiency kan worden bereikt. Dat zal de komende jaren resulteren in een duidelijk verbetering van haar marge - tenminste een procentpunt per jaar.

www.tmg.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie