Alarmering bij noodsituaties via Landelijke SOS ALARM App
03-07-2014 11:14:39 | Door: Nico Scherphuis | hits: 5035 | Tags:

 

Vanaf 2 juli is voor alle Nederlanders gratis de Landelijke SOS ALARM App voor smartphones te downloaden via de Apple of Google store en helplevensredden.nl. Via de Landelijke SOS ALARM App worden SOS ALARM Hulpverleners, indien in de buurt, gealarmeerd. Zij verlenen (eerste) hulp, tot politie, brandweer en/of ambulance gearriveerd zijn.

 

"Samen kunnen we Nederland en onze buurt nóg veiliger maken voor onze gezinnen, familie, buurt en collega's", geeft Ambassadeur en oud Topschaatser Hein Vergeer aan. De officiële hulpdiensten hebben te maken met aanrijtijden naar de calamiteit. Afhankelijk van waar in het land, spreken we gemiddeld over 10 - 15 minuten. Bij bepaalde calamiteiten is het zeer wenselijk dat hulp eerder ter plaatse zou zijn, zoals bij een hartstilstand, een slagaderlijke bloeding, een brand met ontruiming of een ongeluk. Maar ook als er geen levensbedreigende situatie is, zou het wenselijk zijn voor onze dierbaren dat er tijdens de aanrijtijden hulp aanwezig is.

 

HELP - is er hulp in de buurt! Bij een calamiteit is meestal de burger als eerste aanwezig en wordt door hen de officiële hulpdienst gealarmeerd via de 112 meldkamer. Vaak roepen mensen bij een calamiteit of er iemand in de buurt is die hulp kan verlenen. HELP - Is er een dokter of hulpverlener in de buurt? De SOS ALARM Hulpdienst heeft dit principe geautomatiseerd, zodat hulpverleners met de juiste vaardigheden, indien in de nabijheid, gealarmeerd kunnen worden.

 

Het burgerinitiatief Landelijke SOS ALARM Hulpdienst is een non-profit organisatie welke het Landelijk register van Nederlanders met (eerste) hulp vaardigheden beheerd. De SOS ALARM alarmering en informatievoorziening gaat via de Landelijke SOS ALARM App die gratis te downloaden is. De SOS ALARM hulpverlener wordt gealarmeerd via een smartphone op basis van GPS en zijn of haar vaardigheden.

 

Wat kunt u doen als Nederlander? Download de gratis SOS ALARM App op uw smartphone en gebruik deze bij een noodsituatie. Bij een noodsituatie alarmeert u hierdoor automatisch SOS ALARM Hulpverleners, indien in de nabijheid, en wordt u naar 4 seconden automatisch doorverbonden met de 112 meldkamer. Hierdoor ontvangt u tijdens de aanrijtijden hulp als melder en als slachtoffer. De Landelijke SOS ALARM Hulpdienst heeft posters via haar website beschikbaar, die Nederlanders kunnen geven aan medewerkers/vrijwilligers van politie, brandweer, ambulance, defensie, EHBO, BHV, reanimatie hulpverleners of aan bedrijven in de buurt. Zo helpen Nederlanders elkaar om de veiligheid van hun gezin, familie, buren en collega's te vergroten ... voordat seconden ... minuten worden. Via de site helplevensredden.nl is er een duidelijke Landelijke informatiefilm over de werkwijze van de SOS ALARM Hulpdienst.

 

Aanrijtijden politie, brandweer, ambulance samen overbruggen. "Om gezamenlijk de aanrijtijden van de officiële hulpdiensten te overbruggen is gezocht naar een oplossing, zodat de burger eerder hulp kan ontvangen bij een calamiteit en om zo eventueel ook levens te redden", aldus Bestuursvoorzitter Antoine Janssen. De SOS ALARM Hulpverlener is onder andere een politie, brandweer, ambulance of defensie medewerker in zijn vrije tijd en BHV-ers en EHBO-ers.

 

Hoe weet de hulpverlener dat er een calamiteit is om de hoek, ook buiten werktijd? De Nederlanders met eerste hulp competenties stonden namelijk nergens geregistreerd. Toch zijn zij vaak bereid om hulp te verlenen! De Landelijke SOS ALARM Hulpdienst beheert de Landelijke database met Nederlanders die eerste hulp competenties bezitten. De participatie samenleving, zoals Koning Willem Alexander op Prinsjesdag 2013 aangaf - is actief in Nederland via de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst.

 

Mensen & Bedrijven helpen elkaar bij een noodsituatie zodat aanrijtijden samen overbrugd worden tot officiële hulpdiensten gearriveerd zijn. In Nederland werken er ongeveer 170.000 mensen bij officiële hulpdiensten zoals; Politie, Brandweer, Ambulance of Defensie, alleen konden zij niet gealarmeerd worden bij een calamiteit buiten werktijd in hun buurt, omdat ze niet geregistreerd stonden.

 

Er zijn ongeveer 400.000 Nederlanders met een Eerstehulp certificering (EHBO) en 400.000 Nederlanders met een bedrijfshulpverleningscertificering (BHV). De vaardigheden worden jaarlijks getraind en de cursist wordt opnieuw competent bevonden om o.a. eerste hulp te verlenen, te ontruimen bij een calamiteit (BHV) en om te kunnen reanimeren. Zij kunnen zich registreren binnen het Landelijk register van Nederlanders met (eerste) hulp vaardigheden. Personen die geregistreerd staan kunnen via GPS gealarmeerd worden en ontvangen informatie over de calamiteit via de Landelijke SOS ALARM App.

 

Alle organisaties in Nederland kunnen zich registreren als MV(B)O partner- Maatschappelijk Verantwoord & Betrokken Organisatie, indien zij aan de voorwaarden voldoen, om o.a. hulpverlening extern te organiseren, zodat hulpverlening geboden en ontvangen kan worden bij een calamiteit.

 

Eenvoudige alarmering via de Landelijke SOS ALARM App.

Het gebruik van de SOS ALARM App bij een noodsituatie is snel en eenvoudig. Bij een calamiteit is juiste info en snelheid van de informatie voor de hulpverleners van groot belang. Zoals de locatie waar de calamiteit is, welk soort calamiteit en indien van toepassing, het aantal slachtoffers. Via de SOS ALARM App kan de melder deze informatie aangeven in enkele seconden.

 

De smartphone weet via GPS waar de melder is, zodat alleen het soort calamiteit en het aantal slachtoffers nog dient te worden aangegeven. "Eventueel kan een melder foto's meesturen van de calamiteit, zodat officiële hulpverleners, indien geregistreerd binnen het Landelijk register, deze informatie tijdens de aanrijtijden op hun smartphone kunnen inzien en voorbereid zijn", aldus Bestuursvoorzitter Janssen.

 

Via de SOS ALARM App wordt er automatisch doorverbonden met de 112 meldkamer centralisten die de reguliere uitvraagprocedure doen. In de loop van dit jaar verwacht de SOS ALARM Hulpdienst de gegevens van de melder geautomatiseerd te kunnen doorgeven aan de 112 meldkamer, zodat essentiële informatie zoals locatie, calamiteit en aantal slachtoffers, direct beschikbaar is en de meldkamer dit telefonisch kan controleren. Doel is dat de hulpdiensten eerder ter plaatse kunnen zijn. Door de directe beschikbaarheid van de informatie is de verwachting dat de hulpdiensten, hierdoor de aanrijtijden gaan verkorten, zodat de calamiteit en het slachtoffer spoediger hulp geboden kunnen krijgen en kosten nationaal bespaart worden. Naast de alarmering bij een noodsituatie zijn er diverse andere alarmering en informatie apps beschikbaar, zoals o.a. persoon vermist, of Ik ben OK via de Landelijke SOS ALARM App.

 

Stephan Wevers, Voorzitter van Brandweer Nederland; "We zitten met onze landelijke meldkamers in een reorganisatie. We gaan van 25 naar 10 meldkamers met de nieuwste technieken. Pas als die nieuwe meldkamers klaar zijn, zou het systeem van de Stichting Landelijke SOS ALARM Hulpdienst daar op aangesloten kunnen worden. Maar dan zijn we een paar jaar verder. Ik begrijp dat de stichting daar niet op wacht. Soms moet je dingen maar gewoon gaan doen. Hoe sneller een burger in nood hulp kan krijgen, hoe beter".

 

Er zullen in 2015 circa 150.000 hulpverleners zich geregistreerd hebben in het Landelijk register van Nederlanders met (eerste) hulp vaardigheden via de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst. Voordat de Landelijke SOS ALARM Hulpdienst live is gegaan, hebben zich reeds 18.000 Nederlanders met (eerste) hulp vaardigheden zich geregistreerd.

 

SOS ALARM in andere landen

Vanaf volgend jaar is de intentie om het SOS ALARM systeem waar burgers en bedrijven elkaar helpen om de aanrijtijden te overbruggen tot de officiële hulpdiensten gearriveerd zijn - actief te laten worden in meerdere landen. Hierdoor zullen de komende jaren Nederlanders ook in het buitenland hulp kunnen ontvangen.

 

Ida Haisma, Executive Director The Hague Security Delta (HSD) "De lancering van het alarmeringssysteem van Stichting Landelijke SOS ALARM Hulpdienst is een prachtig voorbeeld van hoe door samenwerking een uniek concept kan uitgroeien tot een praktische dienst waarmee we onze samenleving met elkaar weer een stukje veiliger kunnen maken. En hoe daarbij de burger kan participeren naast publieke en private organisaties. Met het systeem kunnen we ook de internationale markt betreden en Nederland op de kaart zetten als hét centrum voor innovatie veiligheidsoplossingen en als Nederlanders ook hulp ontvangen tijdens vakanties".

www.helplevensredden.nl

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie