Beslist.nl gaat over op nieuw businessmodel
25-06-2014 14:26:14 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3216 | Tags:

Beslist.nl verandert het huidige businessmodel. Momenteel betalen de webshops die aangesloten zijn op beslist.nl op basis van Cost Per Click (CPC). Beslist.nl heeft ervoor gekozen om dit om te zetten naar een Cost Per Sale (CPS). In de nieuwe situatie zullen webshops uitsluitend betalen voor de bestellingen die zij via beslist.nl realiseren en niet voor iedere bezoeker die clicks op hun producten doet. Webshops krijgen daarmee een beter inzicht in de verhouding tussen kosten en opbrengsten. Vanaf 1 juli wordt deze verandering geleidelijk doorgevoerd op beslist.nl

 

Eerste kennismaking met beslist.nl

Het nieuwe businessmodel houdt tevens in dat het Starters Account, het gratis account, een andere insteek krijgt. Kees Verpalen, directeur van beslist.nl geeft aan: We merkten dat er heel veel slapende gratis accounts aanwezig waren op beslist.nl. Graag willen we webshops de mogelijkheid bieden om gratis kennis te maken met beslist.nl, maar willen ze daarna wel blijven stimuleren actief te blijven.” Om die reden is het Starters Account vanaf nu een gratis kennismaking met beslist.nl. Dit houdt in dat iedere webshops met een Starters Acccount 5.000 clicks gratis krijgt. Op het moment dat de webshop deze 5.000 clicks heeft bereikt, wordt hen de overgang geboden naar een Pro Account. Binnen dit Pro Account wordt er afgerekend op basis van CPS. Geen bestelling betekent in dat geval ook geen kosten.

 

Eenvoudig budgetbeheer voor alle kanalen

Met een CPS-model wordt het voor webshops veel eenvoudiger om de kosten te beheersen. Webshops betalen alleen als er ook daadwerkelijk een bestelling wordt gedaan. De commissie wordt berekend over een bestelling die binnen 24 uur, nadat de bezoeker via beslist.nl op de webshop is gekomen, wordt geplaatst. Over bestellingen die later dan 24 uur worden geplaatst, hoeft de webshop geen commissie te betalen. “We weten dat een click op mobiel een andere conversie (en dus waarde) heeft dan een desktop-click. Nu mobiel verkeer toeneemt zou dit betekenen dat we een apart biedingssysteem op moeten zetten voor mobiel. Dit maakt het voor webshops complexer maken om de kosten te beheersen. Door af te rekenen op basis van bestellingen wordt het voor de shops juist makkelijker. Geen bestelling betekent immers geen kosten. In dat geval maakt het niet uit via welke device de bestelling is geplaatst.” aldus Kees Verpalen.

 

Verhogen effectiviteit campagne

Het afrekenen op basis van CPS betekent ook dat beslist.nl in staat is om de ranking op de website te bepalen op basis van geplaatste bestellingen in plaats van op basis van het aantal clicks. “De populariteit van producten wordt nu bepaald aan de hand van het aantal clicks. Echter is dit niet per definitie de werkelijkheid. Consumenten klikken ook op producten omdat de afbeelding opvalt of een prijs sterk afwijkt van de gangbare prijs.” zegt Verpalen. “Voor shops kan dit betekenen dat bepaalde producten wel veel clicks krijgen maar weinig worden besteld. Als we straks inzage hebben in de daadwerkelijke bestellingen betekent dit dat we producten veel beter kunnen ranken. Hiermee zal de campagne op beslist.nl voor shops veel effectiever worden.”

www.beslist.nl

 

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie