Crisis op lezers- en advertentiemarkt dwingt Limburg Media Groep LMG tot ingrijpende reorganisatie
13-08-2013 10:36:41 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3323 | Tags:

Limburg Media Groep (LMG), uitgever van onder andere Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad, heeft besloten om tijdig in te grijpen om de sterk verslechterende marktomstandigheden voor gedrukte nieuwsmedia het hoofd te bieden. De sector staat wereldwijd onder sterke druk, als gevolg van zowel een zeer sterke daling van de advertentie inkomsten als een gestage daling van het aantal abonnees. Alhoewel LMG, zeker in vergelijking met andere Nederlandse uitgevers, een relatief gunstige financiële positie heeft, is het noodzakelijk om tijdig in te spelen op de nieuwe realiteit voor gedrukte nieuwsmedia. LMG heeft daarom besloten zich terug te trekken op zijn kernactiveit, het uitgeven van kwalitatief hoogwaardig regionaal nieuws en informatie, en tegelijkertijd extra inspanningen te gaan leveren voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve verdienmodellen.

 

LMG zal alle activiteiten die niet langer een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de onderneming in de komende tijd beëindigen. Hierbinnen past ook dat de eigen drukkerij van de onderneming zich zal concentreren op het drukken van de eigen krantentitels, waardoor de drukkerijcapaciteit aanzienlijk teruggebracht kan worden. Tevens wordt onderzocht op welke wijze en in welke mate de call center activiteiten uitbesteed kunnen worden. Door deze acties zullen in totaal 60 arbeidsplaatsen verloren gaan. De redactie van de dagbladen zal door deze maatregelen nauwelijks geraakt worden. De lezer van de krant zal dus weinig tot niets merken van de voorgenomen maatregelen.

 

LMG is er zich van bewust dat ook op langere termijn de positie van een papieren krant in het digitale tijdperk onder druk zal blijven staan. Gegeven de ambitie dat LMG haar positie in de nieuwsvoorziening in Limburg verder wil verstevigen en uitbouwen zal LMG zijn activiteiten voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve verdienmodellen intensiveren. De nadruk zal daarbij liggen op het versterken van de kwaliteit van regionaal nieuws, de ontwikkeling van nieuwe mediamodellen en het verder ontwikkelen van de relatie met de 140.000 abonnees en de 700.000 lezers.

 

www.mgl.nl

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie