FNV Zelfstandigen en AWVN bieden handvatten voor goed opdrachtgeverschap
10-02-2014 11:55:47 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3482 | Tags:

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zzp’ers, en AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland, zijn het gesprek aangegaan met opdrachtgevers, zzp’ers, bemiddelingsbureaus en experts over de toekomst van de arbeidsmarkt en om antwoord te zoeken op de vraag wat goed opdrachtgeverschap is. In dit gesprek kwamen vragen en dilemma’s boven tafel, was er consensus over de basisnormen en een groot enthousiasme over het uitwisselen van ideeën. De uitkomst van dit rondetafelgesprek is te vinden in de brochure Goed Opdrachtgeverschap: ontwikkel de relatie.

 

De gedachtewisseling heeft geresulteerd in hoe goed opdrachtgeverschap in te vullen is. Uit de uitwisseling blijkt dat men minimale, normale en optimale eisen stelt aan goed opdrachtgeverschap. Onder de minimale eisen vallen een contract, fatsoenlijke tarieven, redelijke betalingstermijn en veilig en gezond werken. Onder de normale eisen vallen een goede formulering van de opdracht, waardering voor het resultaat, zorgvuldigheid en oog hebben voor de investeringen die de opdrachtnemer moet maken. Het optimaal te bereiken resultaat is dat de opdracht de marktwaarde van de opdrachtnemer versterkt en dat deze de opdrachtgever toegevoegde waarde biedt.

 

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Goed opdrachtgeverschap gaat over een duurzame relatie, die wederkerig is en waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken en dat kan alleen als bedrijven zzp’ers niet inhuren op prijs maar ook op de kwaliteit. Het concept “goed opdrachtgeverschap” is in ontwikkeling, en draagt bij over hoe wij nadenken over de arbeidsmarkt van de toekomst, aangezien de arbeidsrelaties langzaamaan aan het veranderen zijn.”

 

Harry van de Kraats, directeur AWVN vult aan: “Goed opdrachtgeverschap is goed begrepen eigen belang. Onze leden hebben meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Maar deze flexibiliteit mag uiteraard niet ten koste gaan van kwaliteit. AWVN gaat voor duurzame flexibiliteit en dat vergt zorgvuldig omgaan met de mogelijkheden die ZZP’ers bieden.”

 

Uit het gesprek zijn ook enkele kenmerken naar voren gekomen waar de ideale zzp’er aan zou moeten voldoen. Een zzp’er moet onder andere aantoonbaar beschikken over de competenties en kennis die relevant zijn voor de opdracht, heldere prijzen en tarieven hanteren en verantwoordelijkheid nemen voor het maken van duidelijke en correcte afspraken. Lees meer hierover in de brochure.

 

Over AWVN

AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN werkt vanuit de filosofie dat juist deze aspecten van het werkgeverschap in grote mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarbij is een positief bedrijfsklimaat, met constructieve arbeidsverhoudingen cruciaal.

 

Over FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een belangenbehartiger voor zzp’ers die zich richten op innovatief ondernemerschap. FNV Zelfstandigen wil gezond en innovatief ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering en zet zich in voor collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zzp’ers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig professionals elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zij ook op individueel niveau terecht voor juridisch advies, incasso en diverse trainingen via de ZZP Academy. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden.

 

www.fnvzpp.nl

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie