NRC Carrière: Technici loyaal aan sector, onderschat door maatschappij
06-03-2014 23:00:00 | Door: Nico Scherphuis | hits: 4460 | Tags:

In de aanloop naar De Dag van de Ingenieur op 19 maart heeft NRC Carrière onderzocht hoe het is gesteld met de arbeidsmotivatie van HBO’ers en WO’ers met een technische opleiding. Bijna alle technici zijn trots op hun werk, maar zien uitdagingen voor het imago van het vak. 91 procent geeft aan dat het belang van techniek voor de samenleving wordt onderschat. Wel is bijna driekwart positief over de toekomst en heeft de verwachting dat de werkgelegenheid nog zal toenemen.

 

Bijna alle technici blijven graag in dit werkveld actief en denken er niet aan over te stappen naar een ander werkveld. Negen van de tien ondervraagden (88%) geven aan dat ze thuis horen in deze sector. Slechts 8 procent geeft aan een andere sector te kiezen als de keuze opnieuw gemaakt kon worden. Vrijwel alle ondervraagden denken over een jaar nog steeds werkzaam te zijn in de technische sector.

 

Onderschat vak

Bij ruim de helft van de technici bestaat het gevoel dat het imago van de technische sector niet optimaal is en zij springen daarvoor dan ook op de bres. Het werk in de technische sector wordt volgens hen onderschat. Niet alleen het werk zelf wordt onderschat, ook het belang van techniek voor de samenleving wordt volgens een meerderheid van de geënquêteerden onderschat. Het imago en het aanzien van het technische vak, zoals zij het aanvoelen, worden als matig gewaardeerd: respectievelijk beoordelen zij deze met een 6,4 en een 6,3. Ook de financiële waardering voor het vak wordt genoemd als ondergewaardeerd.

 

Aantrekkelijke werkgever

Bijna alle ondervraagden zijn trots op hun werk (97%) en ruim driekwart waardeert de technische sector als werkveld en de werkgevers binnen dat werkveld. Ze worden vooral gemotiveerd door de functie-inhoud, afwisseling en uitdaging van het werk en niet zozeer door bonussen, status en aanzien. Gemiddeld waarderen de technici het werken in de technische sector met een 7,5. Bijna driekwart van de ondervraagden (74%) is positief over de toekomst. Deze groep denkt dat de werkgelegenheid alleen maar zal toenemen vanwege het groeiende belang van het vak voor de samenleving.

 

Onderzoek

In totaal werkten 641 respondenten (allen hoger opgeleiden in de techniek, van 20 tot en met 55 jaar) mee aan dit kwantitatieve onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, gedurende twee weken in februari 2014. Het doel van het onderzoek was om de arbeidsmotivatie van deze doelgroep in kaart te brengen, als opmaat naar De Dag van de Ingenieur op 19 maart.

 

NRC Carrière, opdrachtgever van het onderzoek, helpt werkgevers bij het aantrekken van technisch talent. Laurien Roos, Productmanager: “Ondanks de verwachting van toenemende werkgelegenheid zien wij dat werkgevers in de technische sector nog altijd moeite hebben om vacatures te vervullen. Doordat de rol van techniek steeds belangrijker wordt voor de samenleving zal die krapte in de toekomst alleen maar groter worden. Mede daarom zijn wij partner van De Dag van de Ingenieur. Samen met KIVI en NLingenieurs willen wij uitdragen dat de technische sector niet alleen interessant is om in te werken, maar dat deze in de toekomst van cruciale waarde is voor de samenleving.”

 

Op 19 maart brengt NRC Carrière daarom een Techniek-special uit bij nrc.next. Vanaf vandaag tot en met 21 maart is het laatste nieuws over werken in de techniek dagelijks te vinden op special.nrccarriere.nl.

 

Over NRC Carrière

NRC Carrière is het arbeidsmarktplatform van NRC Media. Adverteren bij NRC Carrière kan crossmediaal met nrccarriere.nl, nrc.nl/carriere, nrc.next en NRC Weekend. De doelgroep is 20 tot 55 jaar oud en hoogopgeleid. 61% van hen is latent zoekend naar werk.1) Door kwalitatieve content online en offline te combineren met relevante functies bindt NRC Carrière deze doelgroep aan zich. Het blog nrc.nl/carriere en het job board nrccarriere.nl hebben samen 148.000 unieke bezoekers per maand.4) Het Carrière-katern verschijnt wekelijks bij nrc.next op woensdag, met een betaalde oplage van ruim 72.000 2) en een bereik van 280.000 3) mensen. NRC Weekend heeft een betaalde oplage van ruim 284.000 2) en bereikt 838.000 3) mensen.

 

Bronnen:

1) Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) 2013-II; base: Nederlandse beroepsbevolking 18-60 jaar

2) HOI Q1-Q2 2013 gemiddelde oplage (inclusief replica) 

3) NOM Print Monitor 2012-II - 2013-I

4) Maandgemiddelde Google Analytics januari-oktober 2013
 
 

www.nrc.nl

www.nrc.next.nl     

www.nrccarriere.nl        

 

 

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam

 

  Cross Media Awards 2014 - Stuur jouw cases in!