[Onderzoek] Gezond communiceren 2014: Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt
13-02-2014 23:00:00 | Door: Nico Scherphuis | hits: 4013 | Tags:

Zorginstellingen zijn van plan meer te investeren in social media. Maar liefst 41 procent geeft aan het gebruik te intensiveren en 10 procent wil een start maken. De voorkeur gaat vooralsnog uit naar de traditionelere kanalen als Twitter en Facebook, waarmee velen binnen de organisatie al bekend zijn. In veel gevallen ontbreekt een heldere aanpak. Een derde van de instellingen mist het overzicht en een kwart weet niet welke berichten goed zijn om te delen. Bovendien geeft maar liefst 70 procent aan dat de organisatie te weinig tijd en geld heeft om er echt werk van te maken.

 

Deze uitkomsten zijn te lezen in #gezondcommuniceren2014, een landelijk onderzoek naar de inzet van social media onder een brede selectie van zorg- en welzijnsinstellingen, uitgevoerd door adviesbureau Transmissie en communicatiebureau Room8. De aanleiding voor het onderzoek is de ogenschijnlijk late omarming van social media in de zorgsector, terwijl er inmiddels voldoende succesverhalen zijn, zowel nationaal als internationaal.

 

Doelstellingen social media

Meer dan 60 procent heeft een strategie voor de inzet van social media, zo blijkt uit #gezondcommuniceren2014. Wel geeft 26 procent aan dat deze strategie voor verbetering vatbaar is. Bijna driekwart (72 procent) heeft gedragsrichtlijnen opgesteld voor medewerkers.

 

Social media worden met name gebruikt (44 procent) om eigen nieuws en informatie van de organisatie te verspreiden. Dit is het sterkst bij Facebook en Twitter. LinkedIn wordt vooral ingezet om vacatures onder de aandacht te brengen. Een derde zet YouTube in om informatie over de eigen organisatie te delen. Contact met vrijwilligers (13 procent) en nieuwe klanten (14 procent) spelen op alle media slechts een kleine rol.


Knelpunten social media

Belangrijkste reden om social media op een wat lager pitje te houden zijn het beschikbare budget en te weinig tijd. Dit is mede toe te schrijven aan de geringe prioriteit die zorginstellingen toekennen aan communicatie en dus ook social media. Ook de scheiding tussen werk en privé wordt als knelpunt genoemd. Dat laatste is de reden dat meer dan de helft (53 procent) aangeeft persoonlijke social media-accounts niet in te zetten voor zakelijke doeleinden.

 

Johan van de Minkelis, communicatieadviseur en eigenaar van adviesbureau Transmissie: ‘Zorginstellingen zijn over het algemeen traditioneel in het gebruik van communicatiemiddelen, ze investeren wel, maar de durf ontbreekt. Ze gebruiken de bekende media en tasten voorzichtig de mogelijkheden af. Toch laten ze kansen liggen. Er zijn inmiddels voldoende voorbeelden van instellingen die zowel bekende social-mediakanalen als opkomende media tot een sleutelelement van de communicatie hebben gemaakt en daarmee grote kansen benutten.’

 

Doelgroepen bereiken

Erik van de Nadort, creative director van communicatiebureau Room8: ‘Waar bedrijven in andere sectoren social media succesvol hebben omarmd, blijft de zorg nog wat achter. De voordelen zijn inmiddels wel uitgetekend: directer contact met je doelgroep, snellere dienstverlening en uitgebreidere communicatiemogelijkheden, maar zorginstellingen plukken er de vruchten nog niet van. Jammer, want juist nu wordt steeds beter inzichtelijk op welke media bepaalde doelgroepen zich bevinden. Daar kun je ook als zorg- of welzijnsinstelling heel gericht op inspelen.’

 

Over #gezondcommuniceren

#gezondcommuniceren is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inzet van communicatiemiddelen in de zorg- en welzijnssector. Het onderzoek ondervraagt instellingen in deze sector naar de investeringsplannen, strategische grondslagen en knelpunten, en monitort, in 2014, de daadwerkelijke inzet van social media. Op die manier vormt #gezondcommuniceren een meetlat voor de inzet van communicatiemiddelen bij zorg- en welzijnsinstellingen, en biedt het een communicatief perspectief op de ontwikkelingen in deze sector. #gezondcommuniceren is een initiatief van adviesbureau Transmissie en communicatiebureau Room8.


www.transmissie.nl

www.room8.nl

 

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures in media- en marketingcommunicatie

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam