[Onderzoek] PWN: Hoger opgeleide Nederlandse vrouw is passief als het om geld gaat
14-02-2014 14:27:35 | Door: Nico Scherphuis | hits: 4051 | Tags:

Uit een onderzoek van Professional Women’s Network (PWN) blijkt dat hoger opgeleide vrouwen[1] in Nederland een grote mate van financiële verantwoordelijkheid dragen maar tegelijkertijd passief zijn wanneer het om hun huidige en toekomstige financiële situatie gaat. Het onderzoek laat ook zien dat driekwart van de respondenten geld vooral als een vorm van zekerheid ziet, veel minder dan als macht of erkenning. 

 

Ondanks dat er in de afgelopen decennia een grote toestroom van vrouwen naar het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden, verdienen vrouwen nog altijd tot 20% minder dan mannen in soortgelijke functies[2]. Deze kloof was voor PWN aanleiding voor een Europees onderzoek naar de rol van geld in het leven van vrouwen. In totaal namen 1521 Europese vrouwen deel aan het onderzoek. 

 

 

 

Vergeleken met hoger opgeleide Europese vrouwen, werken Nederlandse vrouwen minder vaak fulltime (Nederland 55,2% versus 85,7% in Europa). Tegelijkertijd hebben hoger opgeleide Nederlandse vrouwen een grote mate van financiële verantwoordelijkheid. Driekwart (75,9%) van de respondenten draagt een gelijkwaardig deel of meer bij aan de huishoudelijke uitgaven, en van deze groep geeft bijna de helft (46,6%) aan kostwinner te zijn. Daarnaast is een meerderheid van de Nederlandse hoger opgeleide vrouwen verantwoordelijk voor het beheren van de gezamenlijke bankrekeningen (52,9%) en de jaarlijkse belastingaangifte (57,3%).

 

Hoewel deze vrouwen in grote mate bijdragen aan de huishoudelijke uitgaven, hebben ze minder controle als het gaat om het verbeteren van hun financiële situatie. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse vrouwen (70,3%) zal niet snel vragen om een salarisverhoging (vergeleken met 66,3% in Europa). De meesten (67,4%) geven aan dat zij liever willen dat hun inzet wordt erkend door hun leidinggevende. Ook zeggen ze niet voldoende voorbereid te zijn op salarisonderhandelingen of vrezen ze hun baan te verliezen. ‘Salaris is vooral een middel om de financiële behoeften te dekken’, antwoordt 71,4% van de Nederlandse vrouwen op de vraag wat het salaris voor hen betekent (versus 41,7% in Europa). Veel minder beschouwen het salaris als 'succes' (Nederland 31% vs Europa 39,8%) of ‘voldoening’ (Nederland 20,6% vs Europa 27,6%).

 

Het onderzoek wijst verder uit dat hoger opgeleide Nederlandse vrouwen hun financiële toekomst niet lijken te plannen. Van de Nederlandse vrouwen geeft 57,8% aan niet te weten hoe haar inkomen eruit zal zien als ze met pensioen gaat, vergeleken met 65,1% in Europa. Slechts 35,4% van de Nederlandse vrouwen geeft aan een persoonlijk pensioenplan te hebben, vergeleken met 60,3% in Europa. Een verklaring voor deze bevindingen kan worden gezocht in de uitkomst dat vrouwen het vooral belangrijk vinden dat hun werk plezierig is. De meeste hoger opgeleide vrouwen zien hun baan als ‘plezier’ (Nederland 90,7% vs Europa 85,7%), een ‘mogelijkheid om zich te ontwikkelen’ (Nederland 92,2% vs Europa 93,4%) en als ‘iets dat betekenis geeft aan hun leven geeft’ (Nederland 87,7% vs Europa 71,7%). 

 

"We weten dat vrouwen over het algemeen een kwetsbare groep zijn als het gaat om financiën. Ons onderzoek toont aan dat dit ook opgaat voor de hoger opgeleide werkende vrouw. Als wereldwijd netwerk voor vrouwelijke professionals zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze leden financiële kennis en vaardigheden bij te brengen om zo een sterker financieel bewustzijn te bewerkstelligen”, aldus Sonya Richardson, voorzitter van PWN Amsterdam. “En we hopen natuurlijk dat deze vrouwen vervolgens andere vrouwen zullen inspireren om ook zelf de touwtjes in handen te nemen.”

 

Voor een kopie van het volledige rapport: www.pwnamsterdam.net

 

[1] Dataset: Van de dataset van 1209 respondenten (na correctie), hebben 590 in Nederland wonende vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. Van deze respondenten is 90,1% werkend met een HBO+ opleiding als achtergrond, vergeleken met 38,8% gemiddeld in Nederland (bron StatLine). Om die reden vertegenwoordigt de dataset voornamelijk 'hoger opgeleide werkende vrouwen in Nederland’.

[2] Bron: CBS Emancipatiemonitor; Eurostat

 

www.pwnamsterdam.net

 

 

  

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures in media- en marketingcommunicatie

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam