[Onderzoek] zanox: Recordaantal Nederlanders wisselt online van zorgverzekering
30-10-2013 14:16:08 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3759 | Tags:

Maar liefst 83% van de Nederlanders die afgelopen jaar een nieuwe zorgverzekering afsloot deed dat online. Voor 25- tot 34-jarigen is overstappen via internet vrijwel de enige gebruikte methode: 98% van deze groep wisselde online van zorgverzekeraar, 12% van hen geeft aan dat het liefst op een tablet te doen.

 

Dat blijkt uit onderzoek van online advertentienetwerk zanox, uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties. Zo’n 35% van de respondenten geeft aan de afgelopen drie jaar minimaal één keer overgestapt te zijn. Daarbij bleken telefonisch overstappen (17%) en een overstap per post (1%) sterk aan populariteit te hebben ingeboet.

 

,,We zien dat online overstappen de laatste jaren een vlucht heeft genomen”, vertelt Lauri Koop, Managing Director zanox Benelux. ,,Dat schrijven we toe aan het gebruiksgemak van de sites van zorgverzekeraars, maar ook aan de opkomst van allerlei vergelijkingstools waarmee consumenten zelf kunnen bepalen wat de beste verzekering voor hun individuele situatie is.”

 

Hoog overstappercentage

Volgens het onderzoek van zanox zou het overstappercentage voor 2014 hoog uit kunnen vallen: half oktober denkt 20% van de respondenten erover om te switchen, 39% twijfelt nog. Uit cijfers van het online advertentienetwerk in voorgaande jaren blijkt dat pas in de laatste twee weken van december de meeste zorgverzekeringen via internet worden afgesloten.

 

De lagere zorgpremies zouden dit jaar een bijdrage kunnen leveren aan een recordaantal consumenten dat van zorgverzekeraar wisselt. Een lagere basispremie is voor 66% van de 250 ondervraagden de belangrijkste reden om over te stappen. Onder meer de Achmea Groep en DSW hebben reeds aangekondigd hun basispremie te verlagen met respectievelijk 8,30 euro en 7,50 euro per maand.

 

Basispremie versus pakket

Meer voorname redenen om met een andere verzekeraar in zee te gaan zijn een lagere premie op de aanvullende verzekering (20%) en een vrije keuze in zorgverlener (10%). Opvallend is dat mannen de basispremie belangrijker achten, terwijl vrouwen meer dan mannen waarde hechten aan een vrije keuze van ziekenhuis of apotheek en de mogelijkheid om een gunstig (gezins-)pakket af te sluiten.

 

De redenen voor het wisselen van zorgverzekeraar verschillen ook per leeftijdscategorie en lijken in grote mate afhankelijk van de levensfase. In de groep van 25- tot 34-jarigen kiest 93% voor een andere verzekeraar omdat deze goedkoper is, terwijl de meerderheid (76%) van 35- tot 44-jarigen van zorgverzekering wisselt om van een gunstiger gezinspakket  gebruik te kunnen maken. In beide groepen, ofwel bij consumenten tussen 25 en 44 jaar oud, is de overstapintentie overigens het hoogst.

 

Consumenten hebben tot 31 januari 2014 de tijd om van zorgverzekeraar te wisselen.

 

www.zanox.com

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie