Rabobank en N=5 beëindigen relatie
14-03-2014 13:20:57 | Door: Nico Scherphuis | hits: 2951 | Tags:

Rabobank en N=5 hebben in goed onderling overleg besloten om het contract te ontbinden. De samenwerking heeft vijf jaar geduurd en verliep naar tevredenheid.

 

De bank staat op dit moment voor enorme veranderingen met klanten die anders gaan bankieren en een markt die vraagt om andere communicatie. Daarvoor is wat betreft Rabobank een ander samenwerkingsmodel en een andere koers nodig.  De uitgangspunten die daarbij zijn geschetst passen niet bij de visie en werkwijze van N=5. Rabobank zal zich gaan oriënteren op nieuwe samenwerkingspartners en N=5 is vanaf april beschikbaar voor nieuwe samenwerkingen in de financiële sector.

 

www.nis5.nl

www.rabobank.nl