Scanwork: Vergelijkingssites nog vaak honderden euro's te duur
23-12-2013 12:01:13 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3396 | Tags:

Nieuwe methodiek toont aan: Het kan veel goedkoper en veel beter

Zorgverzekeringen adviseren gaat verder dan een premie- of voorwaarden vergelijking. Het is niet uitsluitend de laagste premie of de beste dekking. Waar het om gaat is een advies toegespitst op de eigen persoonlijke situatie van de consument. Wat is echt gewenst aan extra dekking in de aanvullende verzekering? Moet ik wel verzekeren of kan ik het beter zelf betalen?

 

Scanwork heeft onderzocht wat de uitkomsten zijn bij de verschillende vergelijkingssites op basis van 5 verschillende cases. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van eenzelfde vergelijking met de onlangs geïntroduceerde nieuwe vergelijkingsmethodiek Uitgebreid advies die nu door deZorgverzekeringadviseur.nl wordt gebruikt. Deze methodiek biedt de consument de mogelijkheid om op basis van exacte eigen input vergelijkingen te kunnen maken.

 

Deze vergelijkingsmethodiek - waarbij een berekening wordt gemaakt van de netto totaal kosten (premie en niet verzekerde kosten) - berekent ook of het voordeliger is om bepaalde verwachte kosten (deels) voor eigen rekening te nemen. Voor consumenten en/of patiënten is deze informatie bijzonder relevant omdat hierdoor een extra besparing kan worden gerealiseerd. De volgende vergelijkers zijn meegenomen: Consumentenbond, Independer, Verzekeringssite, Zorgkiezer, Betch, deZorgverzekeringadviseur.

 

Uitkomsten

De onderlinge verschillen in uitkomsten bij de vergelijkers zijn groot en liggen soms honderden euro's uit elkaar. In een enkel geval zelfs meer dan duizend euro. In een tweetal cases komt het verschil tussen het goedkoopste geadviseerde aanvullende pakket bij de verschillende vergelijkers boven de 200%.

 

Tijdens het onderzoek bleek dat er regelmatig sprake was van onvolledige of onjuiste informatie. In sommige situaties blijkt dat consumenten die hebben gekozen voor een product dat volgens de filters minimaal zou voldoen aan de gewenste dekking, toch nog een deel zelf moeten bijbetalen. Of indien bijvoorbeeld gekozen wordt voor een extra dekking eigen bijdrage medicijnen, deze dekking uitsluitend geldt voor ADHD medicijnen. Bij gewenste extra dekking voor orthodontie werd in veel gevallen verzuimd aan te geven dat er sprake was van een wachttijd van 1 jaar. Consumenten die voor het aankomende jaar orthodontiekosten verwachten en daarvoor overstappen komen in dat geval bedrogen uit.

 

" Dat deZorgverzekeringadviseur over de gehele linie met deze nieuwe methodiek het beste resultaat zou geven hadden wij wel verwacht en wordt door dit onderzoek onderstreept. Wat ons wel zeer verbaasde was dat bij een aantal vergelijkers informatie met betrekking tot de dekking niet altijd volledig of juist was. Wij adviseren consumenten die overstappen en gekozen hebben voor een specifieke extra dekking in elk geval om te controleren of na te vragen of er geen sprake is van verborgen kosten bij de nieuwe polis. In elk geval lijkt het ons dat vergelijkers die zeggen " het zo scherp te zien" en "het beste in verzekeraars naar boven te halen" zich wat bescheidener dienen op te stellen", aldus Harry Kah, directeur Scanwork.

 

Wat we ook zien is dat er verschillen zijn in afspraken die zorgverzekeraars maken met de verschillende vergelijkers. Dit is op zich niet wenselijk. Het zou de transparantie bevorderen als zorgverzekeraars dezelfde kortingen en vergoedingen hanteren voor elke vergelijker. Vanuit de overheid zouden hier maatregelen tegen genomen kunnen worden zodat de door de overheid zo gewenste transparantie ook in de premies van de zorgverzekering gaat ontstaan en e.e.a. weer begrijpelijk wordt voor de consument. 

 

Over Scanwork

De expertise en achtergrond van Scanwork ligt op het terrein van de ontwikkeling van kennis- en informatiesystemen op het gebied van de gezondheidszorg en verzekeringen.

 

www.scanwork.nl  

 

Dit persbericht is gedistribueerd door ANP Pers Support

 

                                                                                                    Home

 

www.perssupport.nl/apssite/permalink/80340