Speciale onderwijseditie van Tijdschrift Kindermishandeling
27-02-2014 14:56:32 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3073 | Tags:

Online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) heeft een speciale editie uitgebracht voor onderwijsprofessionals in het primair en speciaal onderwijs. Deze uitgave is onderdeel van de serie online leermiddelen die Augeo scholen aanbiedt in de aanpak van kindermishandeling. TKM en deze leermiddelen zijn te bekijken via: www.onderwijsenkindermishandeling.nl.

 

Leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders kunnen een betekenisvolle rol spelen in het leven van leerlingen die mishandeld, misbruikt of verwaarloosd worden. Voor het stoppen van geweld zijn kinderen immers afhankelijk van de volwassenen om hen heen; een kind kan de situatie zelf niet oplossen.

 

Weten hoe je signalen kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen als onderwijsprofessional, is van belang. Nog steeds worden elk jaar ruim 118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dat is gemiddeld één kind in elke klas.

 

De nieuwste editie van online Tijdschrift Kindermishandeling biedt aan de hand van vier rubrieken onderwijsprofessionals meer informatie over wat zij kunnen betekenen voor een kind. Aan de orde komen: leren signaleren, werken volgens een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, voorlichting geven en een kind steunen.

 

In de TKM onderwijsspecial:

Interview | Ouders van een door Robert M. misbruikt kind vertellen: ‘Ouders en leerkrachten moeten zich bewust zijn van de gevaren die kinderen kunnen lopen, misbruik komt voor en er zijn signalen: die moet je in de ogen kijken’.

Achtergrond | ‘Eén juf of meester waarmee een kind een band kan opbouwen, kan al een aanzienlijk verschil maken voor een kind’. Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. Hoe kun je het herkennen en wat zijn de gevolgen?

Praktisch | Maak je je zorgen over een leerling? 8 tips voor een goed gesprek. 

 

Ondersteuning onderwijs in de aanpak van kindermishandeling

Naast de e-learning voor onderwijsprofessionals, brengt Augeo dit jaar ook twee onderwijsedities uit van online Tijdschrift Kindermishandeling en ontvangen cursisten updates van de e-learning. Zo krijgt de aanpak van kindermishandeling en het werken volgens een meldcode, continue aandacht binnen scholen.

 

www.onderwijsenkindermishandeling.nl

www.tkmnieuws.nl

www.augeo-foundation.nl 

 

 

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam

 

  Cross Media Awards 2014 - Stuur jouw cases in!