Startersleningen verstikt door regeldrang
10-03-2014 12:32:52 | Door: Nico Scherphuis | hits: 2959 | Tags:

"Startersleningen waren bedoeld om het voor starters makkelijker te maken om een huis te kopen. Door iets meer te kunnen lenen en in het begin niet te hoeven aflossen op de hypotheek, zodat de maandlasten wat lager zijn. Maar door heel veel extra regeltjes en rare voorwaarden is de starterslening nu eerder een blokkade dan een steuntje in de rug." Dat stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen richt hij zijn pijlen op de bureaucratie waarmee starters omringd worden, zowel door gemeenten als door het Rijk.

 

"In het Woonakkoord is afgesproken dat het Rijk extra geld voor startersleningen beschikbaar stelt, via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De belangrijkste voorwaarde voor succes is een ruimhartige toepassing. Dat zou een zegen moeten zijn voor jonge gezinnen." Maar het potje voor deze leningen is nog steeds niet leeg. Is er dan te weinig belangstelling?

 

"Nee!", zegt Verhagen stellig. "Maar de kerstboom aan voorwaarden die is opgetuigd maakt het helemaal niet aantrekkelijk om een starterslening af te sluiten. Door die voorwaarden kun je juist minder geld lenen en moet je ook nog meer eigen geld inbrengen. Daarnaast stellen veel gemeenten aanvullende eisen: de starter moet bijvoorbeeld al woonachtig zijn in die gemeente of een sociale huurwoning achterlaten. Veel starters komen daardoor dus niet in aanmerking voor een starterslening. En als ze daar wel voor in aanmerking komen, dan willen ze hem niet vanwege de ongunstige voorwaarden en bijkomende kosten. Kortom, het paard is achter de wagen gespannen."

 

Iedereen heeft er belang bij dat de startersregeling goed werkt: starters, woningverkopers, banken en het Rijk. En ook de gemeenten, want stilstand op de woningmarkt levert de gemeente veel minder op aan grondopbrengsten, leges en ozb. En die stagnatie treft ook al jaren de werkgelegenheid bij lokale bouwbedrijven, woninginrichters, installateurs, makelaars, verhuisbedrijven, bouwmarkten en hoveniers.

 

Met een paar relatief eenvoudige ingrepen kan er voor gezorgd worden dat de startersleningen wél aantrekkelijk worden. Verhagen: "De bijkomende kosten voor de starterslening moeten omlaag en in de hypotheek gestopt worden. En de toetsrente die gehanteerd wordt is te hoog. Dat kan het Rijk regelen. Als gemeenten dan hun aanvullende voorwaarden ook schrappen, dan komen we er wel. En het mooiste is: het kost helemaal niets, behalve wat goede wil."

 

www.bouwendnederland.nl  

 

 

  Cross Media Congres | 14 mei 2014 | Amsterdam

 

  Cross Media Awards 2014 - Stuur jouw cases in!