TMG ziet advertentieomzet in de eerste drie kwartalen van 2013 met 7,8 procent dalen
25-10-2013 06:57:30 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3127 | Tags:

Telegraaf Media Groep TMG heeft de omzet in de eerste drie kwartalen van 2013 met 3,3 procent zien dalen tot 407 miljoen euro. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die TMG vanmorgen bekend heeft gemaakt.

 

De inkomsten uit de lezersmarkt daalden met 2,9 procent tot 213 euro, de inkomsten uit de adverteerdersmarkt daalden met 7,8 procent tot 147 miljoen euro. Deze dalingen werden gedempt door een grote plus in de distributie voor derden van 59 procent (die omzet steeg van 8 naar 12 miljoen euro).

 

TMG: "Over de eerste negen maanden van 2013 werd een genormaliseerd EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 35,3 miljoen, tegenover een genormaliseerd EBITDA- resultaat van € 26,2 miljoen in de vergelijkbare periode in 2012. Deze stijging van 35% werd vooral gerealiseerd door een versnelling in het lopende kostenbesparingsprogramma. De totale opbrengsten daalden met € 13,8 miljoen. De gestegen omzet van Sky Radio Group en online media (internet plus video-producties) en de stabiel gebleven omzet van Keesing Media Group waren onvoldoende om de gedaalde omzet van print te compenseren. Voor Keesing is het onderzoek naar de strategische opties nog gaande. Dit proces wordt naar ver wachting in het vierde kwartaal afgerond.

 

De oplage-inkomsten daalden met € 6,3 miljoen naar € 213,2 miljoen. Bij dagblad De Telegraaf is sprake van minder abonnementen en een lagere losse verkoop. De extra investeringen met als doel het op peil houden van de oplage van De Telegraaf zijn in het vi erde kwartaal van start gegaan. De advertentie-inkomsten daalden met € 12,4 miljoen (-7,8%). Bij zowel de landelijke als regionale dagbladen was sprake van een daling. Sky Radio Group, dat in september 2013 haar vijfentwintig jarig jubileum vierde, wist de groei in luistercijfers verder te verzilveren. De advertentie-inkomsten van radio stegen met € 3,2 miljoen (+14,6%). Inkomsten uit distributieactiviteiten voor derden stegen met € 4,5 miljoen door samenwerking met De Persgroep in Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg. De overige opbrengsten stegen met € 0,5 miljoen voornamelijk door een toename in e-commerce activiteiten.
 
 
Het kostenreductieprogramma van € 70 miljoen ligt vóór op schema en heeft de daling in opbrengsten over de eerste drie kw artalen meer dan gecompenseerd. In de eerste negen maanden van 2013 zijn kostenbesparingen gerealiseerd van € 38,7 miljoen. Cumulatief is sinds de start van het programma een kostenverlaging gerealiseerd van € 51,5 miljoen. De kostenbesparingen hadden in alle kostencategorieën effect, waarbij een belangrijke daling plaatsvond bij de personeelskosten. Deze daalden met € 8,3 miljoen (-5,1%) naar € 155,5 miljoen. Het aantal personeelsleden is ultimo derde kwartaal ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar per saldo afgenomen met 282 naar 2.680 fte."

 

www.tmg.nl

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures in media- en marketingcommunicatie