VCR, VCO en NDP verbijsterd over BCG rapport over mogelijkheden verhogen inkomsten NPO
01-10-2013 23:00:00 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3316 | Tags:

Wij hebben een eerste blik geworpen naar het BCG rapport over de mogelijkheden voor het verhogen van de inkomsten van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Deze mogelijkheden moeten als tegenhanger dienen voor de bezuinigingen die aan de NPO zijn opgelegd door Den Haag. De Vereniging Commerciële Radio (VCR), de Vereniging Commerciële Omroepen (VCO) en de NDP Nieuwsmedia (NDP) zijn verbijsterd over de inhoud van dit rapport en wel om drie hoofdredenen:

 

1.    NPO gaat commercieel: de in het rapport voorgestelde maatregelen en opties, zoals de verruiming van de reclamezendtijd, betekenen dat de NPO wordt omgevormd tot een commerciële omroep. Bovendien wordt de weg vrijgemaakt voor inzet van additionele commerciële uitingen, zoals in program advertising. Marktverstoring in optima forma en een totale ommezwaai van een maatschappelijk betrokken NPO naar een commerciële partij die niet onderscheidend meer is en daarmee geen toegevoegde waarde heeft. Een beweging die haaks staat op de ontwikkelingen in de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen) waar de reclame-uitingen van publieke omroepen juist actief worden beperkt.

 

2.    Kijkers worden vergeten: het inzetten van o.a. program sponsoring, het onderbreken van programma’s en het onvermijdelijk steeds commerciëler programmeren zal, zoals de BCG zelf ook aangeeft, de inhoud en opbouw van de programma’s van de publieke omroep veranderen. Dat zal leiden tot verlies van het onderscheidende karakter van de NPO. Hierdoor zullen bepaalde doelgroepen zich niet langer aangesproken voelen door de publieke omroep en wordt niet voldaan aan de hoofdtaak: het bieden van maatschappelijk onderscheidende programma’s aan alle doelgroepen. Immers worden programma’s bij de NPO nooit onderbroken en dit is voor veel consumenten een verbindende factor met de NPO.

 

3.    Nederlandse investeringsklimaat onder druk: de aanwezigheid van een zwaar gesubsidieerde en tegelijkertijd commerciële publieke omroep zet een rem op het investeringsklimaat van het commerciële medialandschap in Nederland. De oneerlijke concurrentie die hieruit voortvloeit, zal leiden tot een verschraling van het aanbod en zal de noodzakelijke innovatie in onze mediabranche stagneren.

 

Bert Habets, CEO RTL Nederland in de hoedanigheid van voorzitter van de VCO: “Als deze plannen worden uitgevoerd, zetten we het medialandschap volledig op z’n kop. Deze plannen stellen de NPO in staat om met zware subsidies dezelfde spelregels te volgen als de commerciële partijen zonder subsidie. De oneerlijke concurrentie die dat oplevert verstoort het totale medialandschap  en druist volledig in tegen de Europese regelgeving. Dit staat haaks op de ontwikkeling van een gezond en innovatief Nederlands medialandschap dat investeerders over de hele wereld aantrekt. Onze voortrekkersrol als creatief medialand komt hiermee ernstig in gevaar.”

 

Philip Alberdingk Thijm, CEO Sky Radio Group in de hoedanigheid van voorzitter van de VCR: “In een maatschappij waar iedereen wordt getroffen door een langdurige en diepe economische crisis, is het onbegrijpelijk dat de publieke omroep zich denkt te kunnen onttrekken aan de realiteit van vandaag. Bovendien is het vervullen van een belangrijke maatschappelijke rol en functie in mijn ogen onverenigbaar met commercieel gewin.”

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie