Worldcom PR Group presenteert resultaten onderzoek naar meetmethodes
29-11-2013 14:20:22 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3195 | Tags:

De Worldcom Public Relations Group heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek onder zijn EMEA-partners naar de methodes voor het meten van PR-resultaten. Het onderzoek toont aan dat de kwantiteit van de media-aandacht slechts een van de belangrijke factoren is om de communicatieresultaten te meten.

 

De respondenten, afkomstig van 22 partnerbureaus in de EMEA-regio, beantwoordden in totaal 29 vragen. Deze partners werken voor opdrachtgevers in verschillende sectoren, waaronder IT, financiële dienstverlening, healthcare en toerisme. Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de bureaus de resultaten van hun communicatieactiviteiten tot in detail analyseert, aangezien deze nauw samenhangen met de bedrijfsdoelstellingen van hun opdrachtgevers. PR-bureaus en hun opdrachtgevers stellen zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen op voor hun campagnes. Het verbeteren van de bedrijfsprestaties blijkt net zo belangrijk als het genereren van media-aandacht. Het merendeel van de respondenten meet het succes van hun campagnes door deze af te zetten tegen de vooraf gestelde doelen en eisen van de opdrachtgever.

 

Ook laat het onderzoek zien dat alle respondenten doorgaans op maandelijkse basis rapporteren aan hun opdrachtgevers. Zij maken gebruik van media monitoring tools om social media en online- en printmedia te monitoren. Minder dan de helft geeft aan naast deze tools ook andere bronnen te gebruiken. Driekwart van de respondenten zoekt handmatig naar publicaties. Naast het tellen van publicaties brengen alle respondenten de teneur van de berichtgeving over hun opdrachtgevers in kaart.

 

Twee derde van de respondenten geeft aan gebruik te maken van speciale search tools zoals Simply Measured, Echobot of Talkwalker om social media te monitoren. Het aantal fans, reacties en likes wordt het vaakst gemeten.

 

Van de respondenten volgt 68% de  Barcelona Declaration of Measurement Principles. 37% van de respondenten blijkt nog steeds gebruik te maken van de Advertising Value Equivalency (AVE) om publicaties te evalueren. 44% van de bureaus maakt gebruik van monitoring-diensten en maakt rapportages van de resultaten.

 

Bijna 60% van de respondenten gaat het bereik van een persbericht na door journalisten achteraf persoonlijk te benaderen. Een derde van de bureaus voert ook opinieonderzoeken uit onder het publiek om het bereik van de media te onderzoeken, terwijl 41% gebruikmaakt van de diensten van onderzoeksbureaus.

 

Slechts zes van de 22 bureaus geven aan een additioneel bedrag te factureren – een zogenaamde succes fee – wanneer aan de doelstellingen van de opdrachtgever is voldaan. Van deze bureaus geven vijf bureaus aan dat dit bedrag niet meer bedraagt dan 20% van de maandelijkse retainer fee.

 

Volgens 68% van de respondenten hangt de waarde van de PR-activiteiten samen met de bedrijfsprestaties. Bureaus classificeren media-aandacht op basis van communicatieonderwerpen, terwijl 30% aangeeft ook de klanttevredenheid te analyseren. Twee derde van de bureaus vergelijkt zijn resultaten niet met die van de concurrenten van de opdrachtgever. Opdrachtgevers willen vaak weten hoe vaak de merknaam genoemd wordt in iedere publicatie. In de gevallen waarin bureaus de waarde van het merk analyseren in hun resultaten, richten zij zich op de perceptie en bekendheid van het merk in de markt.

 

www.worldcomemea.com

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie