Zorgkantoren weren ZZP'ers per 1-1-2015
21-07-2014 11:07:55 | Door: Nico Scherphuis | hits: 2967 | Tags:

 

Afgelopen mei heeft staatssecretaris van Rijn 1200 extra zzp'ers in de zorg toegelaten binnen de pilot AWBZ Zorg in Natura, als antwoord op de problematiek met de VAR. Deze nieuwe contracten gaan deze zomermaanden van start en komen bovenop de reeds werkzame 750 deelnemers binnen de pilot. Wat de zorgverzekeraars betreft zitten deze vele honderden professionals na de transitie op januari aanstaande echter weer zonder contract. De inkoopdocumenten laten zien dat de pilot wat de verzekeraars betreft per 1-1-2015 eindigt, de zzp'ers hun contract kwijtraken en cliënten worden overgedragen aan reguliere zorgorganisaties. De tevredenheid die de zorgkantoren de afgelopen jaren binnen de pilot zzp'ers ervaarden, lijkt geen rol van betekenis gespeeld te hebben. Een geforceerd einde aan kwalitatieve, betaalbare en flexibele zorg op maat.

 

Sinds 2012 is de pilot met zzp'ers binnen de AWBZ actief. Bij aanvang waren het nog enkele tientallen, maar inmiddels zijn vele honderden verpleegkundigen en verzorgenden actief onder een eigen contract met het zorgkantoor. Een unicum dat veel voeten in de aarde had. "Het heeft veel tijd gekost om de belangen van het zorgkantoor, die van VWS en van de Belastingdienst op één rij te krijgen, maar uiteindelijk was het in 2012 toch zover", aldus Lex Tabak van het Platform Zelfstandigen van beroepsorganisatie V&VN. "De politiek en VWS hebben het belang van de zzp'er in de zorg altijd gezien en volgens mij is dat op heden niet anders. De inzet van zzp'ers is van duidelijke aanvulling op het reguliere zorgaanbod. Het is Zorg in Natura op maat door individuele professionals. Zowel de cliënt, als de professional voelen zich uitstekend binnen die samenwerking."

 

Het is een beeld dat wordt bevestigd door Karel Hoenderdos van de Zorgprofessional, een landelijke coöperatie van zzp'ers in de zorg. "Onze leden zijn allen gedreven zelfstandige professionals die de cliënt maximale keuzevrijheid willen bieden. Een zorgaanbod dat is afgestemd op de individuele wensen van de cliënt. Daar staan zzp'ers in de zorg voor en de pilot is een uitstekend voorbeeld van hoe goed dat kan werken. Veel van onze leden hebben zo'n contract met het zorgkantoor en zijn verbijsterd dat de jarenlange investeringen in tijd en energie binnen dit traject klakkeloos terzijde geschoven wordt. Sommige van deze nieuwe contractanten moeten nog beginnen!"

 

Binnen de pilot zijn er op dit moment niveau 3 verzorgenden en niveau 4 en 5 verpleegkundigen gecontracteerd. Zorgverzekeraars laten binnen hun inkoopdocumenten zien dat zij alleen nog maar interesse hebben in zzp'ers met niveau 5, zodat zij als wijkverpleegkundigen ingezet kunnen worden. Professionals met niveau 3 en 4, die zo'n 85% van het aantal pilot deelnemers vertegenwoordigen, worden per januari gevraagd hun activiteiten af te bouwen tot nul en hun cliënten over te dragen.
"Klaarblijkelijk wordt de meerwaarde van deze grote groep dus toch niet gezien", aldus Tabak. "Na overleg met Zorgverzekeraars Nederland is helder dat er wel degelijk mogelijkheden liggen om niveau 3 en 4 te contracteren binnen de nieuwe aanspraak wijkverpleging, maar dat de inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars die mogelijkheid niet bieden. Het is toch op zijn zachtst gezegd bijzonder dat belangenorganisaties, de politiek, de Belastingdienst en VWS deze zomer de handen ineen geslagen hebben om extra deelnemers binnen de pilot toe te laten, om enkele maanden later te zien dat commerciële verzekeraars daar eigenlijk geen boodschap aan hebben. De klinkende resultaten hebben blijkbaar geen verschil kunnen maken."

 

Dat de resultaten met zzp'ers inmiddels geconcretiseerd zijn kan Brigitte Hooijmans van DinZ volmondig beamen. Zij is samen met haar collega's verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van de administratieve processen binnen de pilot. "Zzp'ers binnen de pilot zijn flexibeler in hun zorgverlening, werken aantoonbaar goedkoper, realiseren een hoge klanttevredenheid en werken minstens net zo doelmatig als reguliere zorgorganisaties", aldus Hooijmans. "Een cliënt heeft gemiddeld nog geen drie verschillende zorgverleners over de vloer en dat is precies wat er vanuit cliënt perspectief nodig is. Zorg op maat met bekende gezichten, waarbij de klant de regie over eigen leven en zorgvraag heeft." Daarnaast wordt er prima samengewerkt om de continuïteit rondom de cliënt te borgen en ik zie deze pilot dan ook als een voorbeeld van hoe flexibel en op maat zorg vorm gegeven kan worden. Het is onbegrijpelijk dat de duizenden cliënten die nu in zorg zitten bij de deelnemers aan de pilot, straks zonder discussie worden overgedragen aan de grote thuiszorgorganisaties. We hadden de cliënt toch allemaal als uitgangspunt dacht ik."

 

Uit diverse reacties vanuit verzekeraars, valt op te maken dat de enige interesse die de verzekeraar heeft, ligt bij de niveau 5 wijkverpleegkundige. "Er zijn tekorten op dit vlak, dus het verbaast mij niet dat ze deze deur open houden", aldus Annemie Delissen, niveau 5 verpleegkundige en deelnemer aan de pilot. Maar men moet zich wel goed realiseren dat ik samen dien te werken met andere professionals om de zorg goed te kunnen organiseren en borgen. Ik heb er niets aan om in mijn eentje door de wijk te fietsen zonder mijn pilot collega's!" Francis Boers is een niveau 3 deelnemer aan de pilot en inmiddels jaren actief onder een eigen contract. "Ik heb een groep cliënten waar ik mij zeer betrokken bij voel en die deze werkwijze een verademing vinden ten opzichte van het reguliere zorgaanbod. Ik doe mijn uiterste best om binnen de regels en voorwaarden van de pilot de best mogelijke zorg te geven. Van politiek tot aan de burger; iedereen is er blij mee. Behalve de zorgverzekeraar. Ze lijken het vooral een hoop gedoe te vinden."

Zzp'ers met een contract die zich collectief willen verzetten tegen deze opstelling van verzekeraars, worden gevraagd zich te melden via

 

www.zelfstandigenindezorgmoetenblijven.nl

 

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie